Responsive Menu
Add more content here...


Parlamentul și Senatul României a adoptat o hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate

by Tiberius NICODA
0 comment 9 views
A+A-
Reset

Senatul a adoptat la 20 februarie 2024 hotărârea care stabilește prin intermediul ministerelor competente, în eforturile de combatere a traficului de droguri și a criminalității organizate atribuții în ceea ce privește foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate :

– Ministerul Justiției – pentru intensificarea combaterii criminalității organizate și a traficului de droguri la nivelul întregii Uniuni .

– Ministerul Sănătății care va trebui să acționeze pentru prevenirea deturnării medicamentelor stupefiante și psihotrope în circuitul ilicit, prin introducerea sub control național a unor medicamente utilizate abuziv, fără prescripție medicală, și care a solicitat facultăților de farmacie și Colegiului Farmaciștilor din România organizarea de cursuri de perfecționare pentru farmaciști, în domeniul legislației stupefiantelor și psihotropelor.

– Ministerul Afacerilor Externe prin faptul că foaia de parcurs a Comisiei Europene oferă o direcție clară și măsuri
concrete pentru intensificarea cooperării, coordonarea în cadrul UE și la nivel internațional pentru a combate eficient traficul ilicit de droguri și criminalitatea organizată — prioritate atât pentru Uniune, cât și pentru statele membre.

– Ministerul Afacerilor Interne la nivel național ,pașii necesari pentru a aborda unitar traficul și consumul de droguri: Strategia națională împotriva criminalității organizate 2021—2024, Strategia națională antidrog 2022—2026 și planul de acțiune aferent care se subsumează obiectivelor asumate la nivel european, prin noua  Strategie UE în materie de droguri 2021—2025.

– Ministerul Educației implicat, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog, în opt proiecte naționale de prevenire
a consumului de droguri și se află în proces de implementare noul Plan național cadru de acțiune pentru siguranța școlară,
care conține o componentă consistentă în domeniul prevenirii consumului de droguri la copii și tineri.

În octombrie 2023 a fost adoptată hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) referitoare la consumul de
droguri/alte substanțe stupefiante de către tineri/elevi — risc major la adresa siguranței individuale și naționale.
În conformitate cu prevederile hotărârii CSAT, la nivel strategic, a fost constituit un grup de lucru interinstituțional, coordonat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și format din secretari de stat nominalizați de MAI, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și specialiști din instituțiile angrenate;

Se consideră, în acord cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, că este necesar să fie primite atât
informări permanente privind stadiul implementării măsurilor și acțiunilor întreprinse până în prezent de instituțiile naționale responsabile de combaterea consumului de droguri și criminalității organizate, cât și despre schimbările legislative necesare.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Ofcial al Românei la 22.02.2024

You may also like

Leave a Comment