Responsive Menu
Add more content here...


“Varianta Ocolitoare Zalău Nord – Alternativa pentru decongestionarea traficului rutier pe DN 1H în localităţile Zalău, Crişeni, Hereclean”

by Tiberius NICODA
0 comment 10 views
A+A-
Reset

C.N.A.I.R S.A., în calitate de Solicitant și în parteneriat cu “ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA”, a elaborat și depus în data de 20.02.2024 – Cererea de Finanțare pentru proiectul: „Varianta Ocolitoare Zalau Nord – Alternativa pentru decongestionarea traficului rutier pe DN 1H în localităţile Zalău, Crișeni, Hereclean” în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Transport 2021-2027.

Astfel,se prevede dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului și a mobilității transfrontaliere- Fondul European de Dezvoltare Regională; Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere.

Proiectul are ca și idee dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului și a mobilității transfrontaliere.

Scopul proiectului consta in: preluarea fluxurilor majore care tranzitează zona în scopul fluidizării traficului prin reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor rutiere, devierea traficului greu și traversarea Municipiul Zalău, localității Crișeni și a localității Hereclean, separând fluxurile de trafic care generează probleme legate de timpul de tranzitare, poluare atmosferică, afectarea prin vibrații a locuințelor din localitatea Crișeni și accidente rutiere și facilitarea legăturii cu localitățile din zonă.

Părțile componente ale proiectului sunt: proiectarea , inclusiv analize, investigații, studii, documentații, etc, documentații cadastrale și pt expropriere, PUZ, obținerea de avize, acorduri, autorizații solicitate prin certificatul de urbanism, pentru realizarea Variantei de ocolire a municipiului Zalău, inclusiv conectarea la rețeaua de drumuri existente.

Valoarea totală a proiectului este de: 5.401.328,01 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.820.037,92 lei, contributia proprie – 2.730.056,88, diferenţa până la valoarea totală a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 30 luni.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Transport 2021-2027.

Să fie cu spor și finalitate grabnică!

You may also like

Leave a Comment