Responsive Menu
Add more content here...


Tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, în valoare de 2.000 de lei

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistentă Socială Zalău, vă informează că se pot depune solicitări în vederea acordarii unui sprijin pentru categoriile de cupluri mamă – nou – născut defavorizate

by Mihai POP
0 comment 230 views
A+A-
Reset

Sprijinul se acordă din data de 12.04.2024, conform O.U.G 34 din 11.04.2024 publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 347 și constă în acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou – născuți.

Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2000 lei și se acordă într-o tranșă unică pentru fiecare nou-născut și are în vedere sprijinirea cuplurilor mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic, în vederea achiziționarii de produse de îngrijire a nou-născutului.

Potrivit art. 3 din O.U.G 34/2024 „Cuplurile mamă-nou-născut defavorizate care beneficiază de măsura de sprijin material pe bază de tichet social pe suport electronic sunt”:

a) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentță, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările si completările ulterioare;

b) mamele cu dizabilităţi care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

c) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situaţii de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

d) mame care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate;

e) mamele minore care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

f) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zone de conflict armat.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naşterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să vă adresați Biroului Alocații -Indemnizații pentru Copii si Intervenții în Situații de Risc din cadrul Directiei de Asistență Socială Zalău, sau telefonic la nr. 0260661769 int. 112.

Mamele din orașul Zalău aflate în situații de vulnerabilitate, ai căror copii au vârsta de cel mult 3 luni, sunt invitate să contacteze echipa Direcției Asistență Socială Zalău, pentru a se înscrie pe listele cu destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nou-născuți.

You may also like

Leave a Comment