Stimulentul de inserție 2024: date generale și documente necesare

by Mihai POP
0 comment 297 views
A+A-
Reset

Momentul fericit al apariției unui nou membru al familiei “nu durează la nesfârșit”, iar părinții sunt nevoiți să își reia activitatea profesională. Odată cu întoarcerea la locul de muncă înainte de termenul final stabilit pentru concediul de creștere a copilului, aceștia au parte de un sprijin financiar însemnat, sub forma aşa numitului stimulent de inserție. Solicitat prin intermediul unei cereri exprese, acesta are o valoare de 650 de lei, iar acordarea lui este condiționată de sistarea indemnizației de concediu


Primăria Municipiului Zalău anunță părinții cu privire la STIMULENTUL DE INSERȚIE. Odată cu întoarcerea la locul de muncă înainte de termenul final stabilit pentru concediul de creștere a copilului, părinții au parte de un sprijin financiar însemnat, sub forma aşa numitului stimulent de inserție.

Date generale și documente necesare

DATE GENERALE

Persoanele care în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului obţin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserţie. Cuantumul stimulentului de inserție actualizat prin indexarea indicatorului social de referință (ISR) cu rata medie a inflației este:

– 1.576 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.576 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;

– 650 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă. Indemnizaţia pentru creșterea copilului nu se cumulează cu stimulentul de inserţie.

❗️❗️Solicitările privind stimulentul de inserție se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Zalău, astfel că, Primăria municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare.

🟢ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA

STIMULENTULUI DE INSERȚIE, CONFORM O.U.G 111/2010

1 . CERERE TIP – D.A.S (Anexa nr. 1)

2. DOCUMENTE:

– acte de identitate reprezentanți legali;

– certificat de naștere copil;

– certificat de căsătorie/sentință divorț/certificat de deces (după caz);

– livret de familie;

3. CERERE CĂTRE A.J.P.I.S SĂLAJ PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE;

4. ADEVERINȚĂ TIP ANGAJATOR/DOCUMENTE RELUARE ACTIVITATE INDEPENDENTĂ (după caz);

5. DOCUMENTELE ELIBERATE DE CĂTRE COMISIA DE EXPERTIZĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP (HOTARÂRE, CERTIFICAT, PLAN DE RECUPERARE);

6. ANGAJAMENT DE PLATĂ;

7. EXTRAS DE CONT (pe numele solicitantului de drept);

8. DECLARAȚIE/ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL;

You may also like

Leave a Comment