Responsive Menu
Add more content here...


Sprijinul acordat furnizorilor de servicii sociale se prelungeşte până în 30 aprilie 2023

by Lucy Kallo
0 comment 73 views
A+A-
Reset

Consiliul Județean Sălaj a prelungit până în 30 aprilie 2023 durata de finanțare nerambursabilă pentru unitățile de cult și fundațiile care acordă asistență socială vârstnicilor dependenți și persoanelor cu dizabilități

Aproximativ 500 de persoane defavorizate din Sălaj au beneficiat, în 2022, prin intermediul acestui program, de servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi, cantine sociale și în centre de zi pentru copii și tineri cu dizabilități.

De asemenea, au fost cofinanțate 53 de locuri de muncă – majoritatea în mediul rural, iar 22 de entități prestatoare de servicii sociale au fost sprijinite să funcționeze.

Suma lunară acordată pentru norma întreagă a unui lucrător social cu studii medii reprezintă echivalentul a 90% din salariul minim pe economie, inclusiv plata aferentă contribuției asiguratorie pentru muncă, diferența de 10% fiind partea de cofinanțare a beneficiarului.

Finanțarea proiectelor de asistență socială are ca obiectiv general îmbunătățirea calității vieții și a confortului psiho-social pentru:

  • persoanele vârstnice dependente peste 65 de ani, afectate de boală, sărăcie și excluziune socială, care nu se pot gospodări singure și necesită îngrijire;
  • persoanele cu dizabilități;
  • copiii și tinerii cu dizabilități aflați în dificultate;
  • evitarea instituționalizării și menținerea vârstnicilor în mediul lor natural, prin implicarea unităților de cult sau a entităților care oferă asistență socială și servicii de specialitate.

Programul a beneficiat în 2022 de un buget de 1,5 milioane de lei.

You may also like

Leave a Comment