Responsive Menu
Add more content here...


Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău în data de 5 aprilie 2024

by Tiberius NICODA
0 comment 88 views
A+A-
Reset

Astăzi 05 aprilie 2024,  cu începere de la orele orele 09,00  va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău .

Cu această ocazie, în ședința de astăzi a Consiliului local al municipiului Zalău , se vor dezbate o serie de proiecte de interes public importante pentru cetățenii municipiului.


Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe puncte , după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada aprilie – iunie 2024.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2025, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 10,4%.
3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea noului Regulament privind desfășurarea circulației vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei definitive de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – ANL.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. 60640 din 13.11.2014, încheiat între Municipiul Zalău și Direcției de Asistență Socială Zalău și actualizarea anexei privind stabilirea modului de administrare a spaţiilor din imobilul Clădirea Transilvania cu date de carte funciară.
6.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Zalău a imobilului, situat în Municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr. 10C, bl. IAIFO, sc. C, ap. 13, în suprafață utilă de 207,44 mp proprietate privată a Municipiului Zalău, în vederea înființării și funcționării unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.
7.Proiect de hotărâre privind eliberarea terenului proprietate publică a Municipiului Zalău, ce face parte din imobilul identificat în cartea funciară nr. 75614 Zalău, nr. cad. 75614, prin desființarea construcțiilor provizorii reprezentând garaje/copertine, în vederea efectuării unor lucrări de interes public în Municipiul Zalău cu ocazia implementării proiectului ”Amenajare parcare etajată în zona Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 – str. Gheorghe Doja”.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale a municipiului Zalău pentru anul 2024.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de mandat, prin care Asociațiile de proprietari încredințează Municipiului Zalău stabilirea şi efectuarea măsurilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea şi implementarea proiectelor pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea achiziției de autobuze electrice echipate cu sisteme ITS pentru transportul public local de persoane în Municipiul Zalău, finanțate prin PRNV 2021-2027.
Studiu de oportunitate
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor pajiști, proprietatea privată a Municipiului Zalău, identificate în cartea funciară nr. 71658 Zalău (Ciutruci Ortelec) și în cărțile funciare nr. 70808 Zalău și nr. 56203 Zalău (Druia Stâna).

You may also like

Leave a Comment