Se reia procedura de completare a dosarelor în vederea repartizării locuințelor sociale din Zalău

by Mihai POP
0 comment 54 views
A+A-
Reset

Primăria Municipiului Zalău aduce în atenţia persoanelor interesate reluarea procedurii în vederea repartizării locuințelor sociale ce vor deveni vacante în cursul anului 2024, proprietatea publică a Municipiului Zalău


Primăria Municipiului Zalău aduce în atenţia persoanelor interesate reluarea procedurilor necesare repartizării locuințelor sociale ce vor deveni libere în cursul anului 2024, proprietatea publică a Municipiului Zalău.

Persoanele care au solicitat repartizarea unei locuinţe sociale până la data de 31 decembrie 2023 vor completa cererile / dosarele depuse, cu actele doveditoare, prevăzute în anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 20 mai 2013 – ”CRITERIILE de acordare a locuinţelor sociale proprietatea publică a Municipiului Zalău”.

‼️Termenul limită de depunere al actelor doveditoare este 31 Ianuarie 2024.

⤵️LISTA CU ACTELE NECESARE DOVEDIRII ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE ACORDARE A LOCUINȚELOR SOCIALE

– Condiții de locuit: cu chirie, tolerat în spațiu – mp/locatar sau membru al familiei;

– Numarul de familii ce locuiesc în aceeași unitate locativă;

– Numarul copiilor ce locuiesc în aceeași unitate locativă, în cazul în care minorii sunt școlarizați într-o unitate de învățământ se va prezenta o adeverință eliberată de unitatea de învățământ;

– Starea civilă actuală;

– Starea de sănătate actuală (handicap, invaliditate pt. solicitant, membrii familiei sau persoane aflate în întreținere) – certificat medical valabil;

– Veniturile realizate de familia sau persona solicitantă – adeverințe sau alte acte doveditoare;

– Locul de muncă – contract de muncă sau adeverință de la locul de muncă;

– Situații de risc social – violență în familie;

– Declarație pe proprie răspundere în formă autentică (dată în fața notarului public) a solicitantului, împreună cu alți membri majori ai familiei (dacă este cazul), care să conțină următoarele:

• Nu dețin și nu am deținut o altă locuință proprietate personală în localitatea Zalău și nici în altă localitate.

• Nu am atribuită locuință din fondul locativ de stat, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, în localitatea Zalău.

• Nu am înstrăinat nicio locuință proprietate persoanală în localitatea Zalău.

• Nu sunt beneficiar a unei locuințe cu chirie proprietate de stat, proprietate a unității Administrativ – teritoriale sau a unității în care îmi desfășor activitatea.

• Nu am datorii faţă de bugetul local, indiferent de natura acestora, nu avem restanţe la plata utilităţilor pentru locuinţele utilizate ca urmare a unor contracte de închiriere pentru locuinţe din fondul Primăriei municipiului Zalău.

• Nu am beneficiat de sprijinul statului în credite pentru realizarea unei locuinţe.

• Nu depășesc venitul reglementat, conform art. 42 din Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată și modificată ulterior.

• Dau prezenta declarație fiind necesară în vederea completării dosarului pentru repartiția unei locuințe sociale, la Primăria Municipiului Zalău.

You may also like

Leave a Comment