Responsive Menu
Add more content here...


Sălaj: Rată de participare de 96,6% la proba de Limba și literatura maternă a examenului de bacalaureat. Opt candidaţi, absenţi

Ministerul Educației anunță că rata de participare la proba la alegere a profilului și a specializării din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunlie-iulie 2024), desfășurată joi, a înregistrat nivelul de 96,61 %

by Mihai POP
0 comment 186 views
A+A-
Reset

În județul Sălaj, la ultima probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024 (Limba și literatura maternă), din totalul de 236 candidați înscriși au fost prezenți 228 de candidați (96,61 % ). Nu s-au prezentat 8 candidați.

Utima probă scrisă s-a desfășurat, fără să se înregistreze tentative de fraudă sau alte incidente.

Subiectul și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate, în data de 8 iulie 2024, până la ora 12:00. Eventualele contestații vor fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12.00 -18.00.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se vor afișa, în data de 12 iulie 2024.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Biroul de presă
al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj

You may also like

Leave a Comment