Responsive Menu
Add more content here...


REPORTAJ. Comuna Cristolţ a început să iasă din izolare. FOTO

by Călin ONICAŞ
0 comment 36 views
A+A-
Reset

Aflată într-o zonă defavorizată, departe de oraşe şi de drumuri naţionale sau europene, comuna Cristolţ a suferit mult în procesul de dezvoltare. Autorităţile locale au făcut însă eforturi pentru ca micuţa aşezare din estul judeţului să facă paşi spre modernizare. De-a lungul anilor, s-a lucrat la infrastructura rutieră, s-au reabilitat instituţiile publice şi a fost demarat proiectul prin care satele Cristolţ şi Văleni să fie incluse în reţeaua de apă. Investiţiile demarate de administraţia condusă de Ioan Cheşeli – primar al comunei încă din ‘96 – urmează să se finalizeze cu încă 11 kilometri de drumuri asfaltate în toate satele (într-un proiect de aproape 6 milioane de lei finanţat de Guvern),dar şi cu amenajarea unor drumuri noi, care să facă mai uşor legătura cu oraşele apropiate


„Aflându-ne la moment de bilanţ, doresc să trec în revistă principalele realizări ale administraţiei publice locale din comuna Cristolţ în acest mandat. Toate aceste realizări sunt rezultatul unei bune colaborări pe care am avut-o cu colegii din Primărie, Consiliul Local, cu instituţiile de pe raza comunei, dar şi cu locuitorii comunei. Cu această ocazie, tuturor vă mulţumesc pentru tot sprijinul acordat”.

Ioan Cheşeli – primarul comunei Cristolţ


În mandatul 2016 – 2020, Primăria şi Consiliul Local Cristolţ au pus accentul pe mai multe proiecte de investiţii.

Pe lista de priorităţi, administraţia locală condusă de Ioan Cheşeli s-au aflat infrastructura rutieră, aducţiunea reţelei de apă, dezvoltarea infrastructurii şcolare, culturale şi de sănătate.

Totodată, atenţia a fost acordată şi rezolvării problemelor de zi cu zi ale cetăţenilor.

Infrastructura de apă şi apa uzată

Demersuri pentru aducţiunea reţelei de apă în satele Cristolţ şi Văleni

Încă de acum şase ani, administraţia locală din comuna Cristolţ demara discuţiile pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj.  Proiectul a fost acceptat pentru toate localităţile centru comunal, altfel spus şi localitatea Cristolţ.

Mai apoi, în anul 2016, în urma unor intervenţii la Direcţia Apelor Cluj, la Consiliul Judeţean Cluj şi Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul hidrografic Someş-Tisa, s-a reuşit includerea satului Văleni în măreţul proiect.

Autorităţile locale au pregătit amplasamentele pentru viitoarele locaţii necesare bazinului de apă şi a celor două staţii de pompare incluse în proiect, toate fiind intabulate pe Primăria Cristolţ.

Conform unei adrese emise în luna august 2020, proiectul a intrat în procedură de achiziţie pentru desemnarea constructorului.

Pentru data de 21 septembrie urmează să aibă loc deschiderea ofertelor, pentru tronsonul Bălan – Letca – Lozna. Mai apoi, vor putea fi demarate şi lucrările.

Infrastuctura şcolară

De-a lungul anilor, învăţământul a beneficiat tot timpul de atenţia administraţiei publice locale de la Cristolţ. Ca urmare,  au fost implementate proiecte ce vizează creşterea calităţii învăţământului.

Şcoala veche, transformată în sală de sport!

La Şcoala Gimnazială Cristolţ, recent au fost înlocuite geamurile.

Şcoala veche a fost transformată în sală de sport, după lucrări de consolidare, transformare şi modernizare a imobilului. La noul amplasament, a fost refăcută în totalitate şi instalaţia electrică.

Burse din bugetul local pentru elevii cu rezultate bune

Primăria nu a uitat nici de elevii cu rezultate notabile din satele aparţinătoare comunei ce frecventează cursurile şcolii din Cristolţ. Acestora, autorităţile locale le-au acordat burse din bugetul local. Tot Primăria a asigurat şi transportul elevilor din localităţile aparţinătoare comunei cu microbuzul la şcoala din centrul comunal.

Infrastructura  rutieră

Cristolţ este una dintre comunele mici din judeţul Sălaj, care are doar patru sate (Cristolţ – centrul comunal, Muncel, Văleni şi Poiana Onţii). Există totuşi 64 de kilometri de drumuri comunale şi străzi  spre gospodării izolate.

An de an, autorităţile locale au intervenit pentru modernizarea drumurilor. Drumurile pietruite au fost reparate, iar cele din pământ au fost pietruite pe mai multe tronsoane.

Totodată, au fost refăcute principalele drumuri de hotar de pe raza comunei. Cu utilajele Primăriei, s-a intervenit periodic  la refacerea respectivelor drumuri, pentru ca transportul produselor agricole şi al lemnelor de foc din pădură să se poată derula în condiţii normale.

Pe o lungime de 800 metri, Drumul Comunal DC48 a fost modernizat, la fel şi strada Pitriş, în lungime de 200 de metri.

Cu bani de la bugetul local, s-a finalizat asfaltarea străzilor Valea Şesii – Văleni şi Lab – Cristolţ, pe o lungime de 2 kilometri.

Tot în acest mandat, cu bani de la Guvern (PNDL 1) au fost finalizate lucrările de asfaltare a drumurilor comunale din satul Muncel (DC 48 – 4 kilometri) şi satul Văleni (DC 47 – 4.5 kilometri), şanţuri betonate, trei ziduri de sprijin, dar şi amenajări de străzi laterale, inclusiv asfaltarea parţială a străzii “Dealul Dinii”.

Ca urmare a unor intervenţii ale administraţiei locale la Consiliul Judeţean, a fost asfaltat Drumul Judeţean DJ110D în lungime de 4 kilometri, în intravilanul localităţii Cristolţ.

Din fonduri europene, adică finanţare AFIR prin GAL Someş, a fost asfaltat Drumul Comunal DC48A din satul Poiana Onţii (500 m).

Proiect de 5.7 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor şi uliţelor din comună!

Prin PNDL2, comuna Cristolţ a câştigat un proiect important ce prevede modernizarea infrastructurii rutiere. Aproape 11 kilometri de drumuri şi uliţe din toate satele vor fi asfaltaţi! Vor vedea asfalt drumuri din Cristolţ, Muncel, Văleni şi sătucul Poiana Onţii, până la ultima gospodărie în “Vad”!

Valoarea investiţiei este de 5.7 milioane de lei, termenul de finalizare este sfârşitul anului 2021, iar finanţarea vine de la Guvernul României. Din păcate, lucrările au fost întârziate aproape un an din diferite motive, ce nu ţin de administraţia locală.

“S-a pierdut un an cu licitaţiile, deoarece investiţia a fost licitată de patru ori! Apoi, a venit pandemia, care şi ea şi-a pus amprenta. Mai apoi, constructorul – SC Delcar – a lăsat-o mai moale cu lucrările, motivând că are foarte multe lucrări şi că se bazează pe faptul că mai are încă un an pentru finalizarea lucrărilor”, spune primarul.

La finalul proiectului, comuna Cristolţ va avea o reţea de drumuri asfaltate în lungime de 27 de km.

Lucrări de consolidare a unor drumuri

În această perioadă, se lucrează şi la consolidarea terasamentului străzii Valea Şesii şi la devierea pârâului cu aceeaşi denumire din localitatea Văleni.

În acest mandat, s-a realizat şi un zid de 25m pentru consolidarea Drumului Comunal 48 din Muncel. Totodată, a fost construit şi consolidat podeţul din Poiana Onţii. Au fost montate şi 60 de tuburi de-a lungul căilor rutiere. În satul Văleni, au fost deschise încă trei drumuri către gospodării izolate, dar şi două punţi pietonale, la care s-a muncit cu voluntari.

În sezonul rece, au fost deszăpezite drumurile comunale şi stăzile laterale din comună.

În fine, s-au făcut demersuri la Consiliul Judetean Sălaj şi s-au făcut primii paşi pentru realizarea unui drum judeţean pe varianta Cristolţ – Poiana Onţii – Zalha cu posibilităţi de deschidere a circulaţiei spre Dej si Cluj-Napoca, respectiv Şimişna – Drumul Naţional  1H.

Sănătate

Prin implicarea administraţiei locale publice, cabinetul medical din centrul comunal a fost susţinut de-a lungul anilor, pentru a beneficia de dotările minime necesare. Totodată, au fost amenajate Cabinete de consultaţii medicale în localităţile Muncel şi Văleni.

Tot autorităţile locale s-au implicat şi în redeschiderea farmaciei, o farmacie foarte utilă pentru întreaga comună.

Agricultura şi fondul forestier

Începând din anul 2007 – anul integrării României în Uniunea Europeană, comuna Cristolţ a fost considerată ca “zonă defavorizată”. Acest lucru a determinat ca proprietarii de terenuri agricole să primească subvenţii mari şi, totodată, să beneficieze de impozite mici. Aceste impozite sunt tot aceleaşi din anul 1996, crescând doar cu indicele de inflaţie.

“Vreau să precizez că şi primarul a avut un rol în acest subiect. Cu siguranţă, a avut chiar un rol decisiv, iar în contul fiecărui proprietar de păşune sau fâneţe cu suprafaţă de un hectar a venit o subvenţie de 550 euro, respectiv 307 euro pentru un hectar de teren arabil”, este de părere primarul Ioan Cheşeli.

Alte proiecte în care s-au implicat şi autorităţile locale:

♦ Realizarea amenajamentelor pastorale pentru proprietarii de terenuri în vederea obţinerii subvenţiei de la APIA;

♦ Întocmirea dosarelor de ajutor de minimis proprietarilor de pădure pentru paza pădurii (pentru cei îndreptăţiţi conform legii, care au fost depuse la Ocolul Silvic Jibou);

♦ Demersuri anuale către Ocolul Silvic Jibou pentru realizarea marcării lemnelor de foc în pădurile proprietate privată.

“În ultimii ani, a trebuit <să apăr> locuitorii de abuzurile fostului şef de post, abuzuri manifestate la transportul lemnelor de foc de către cetăţeni la gospodărie”, spune primarul comunei.

O altă preocupare a Primăriei a fost aceea de a planta pomi fructiferi pe domeniul public, e vorba de 250 de pomi fructiferi în anul 2016 şi câte 50 în următorii ani, deoarece a fost nevoie de înlocuirea celor distruşi sau uscaţi.

Iluminatul public

An de an, sistemul de iluminat public a fost extins până şi la gospodăriile izolate. Chiar dacă iluminatul public se face cu lămpi pe sistem vechi, Primăria a întreţinut cu bine şi acest serviciu. Administraţia locală a ţinut să vină cu unele clarificări în ce priveşte lipsa unui sistem de iluminat public modern pe bază de lămpi pe LED.

“Înlocuirea sistemului de iluminat public actual cu unul modern solicită costuri financiare mari pentru noi, undeva între 250.000 – 300.000 lei. Aceasta, deoarece corpurile noi să se regăsească pe fiecare stâlp, iar ele nu vor asigura vizibilitate şi în gospodării. Comuna Cristolţ a avut, însă, în ultimii ani alte priorităţi, precum finalizarea proiectelor de asfaltare, modernizarea şi extinderea căminului cultural din Cristolţ sau aducţiunea de apă pentru localităţile Cristolţ şi Văleni. Rămâne ca şi această investiţie să se realizeze în viitorul apropiat”, a punctat primarul comunei.

Fondurile europene, doar un vis frumos la Cristolţ

Mai ales în ultimii ani, şi comunele din judeţul Sălaj au reuşit să atragă fonduri europene prin diferite programe, prin care comunităţile respective au reuşit să se dezvolte, fie că a fost vorba de infrastructură rutieră, modernizarea instituţiilor, fie că a fost vorba de agricultură.

Din păcate, comunele mici nu prea au putut beneficia de bani de la Uniunea Europeană, din cauza punctajelor slabe acumulate. Este şi cazul comunei Cristolţ, care nu a putut atrage fonduri europene. Am remarcat doar un proiect prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), e vorba de asfaltarea unui drum de vreo 500 de metri în satul Poiana Onţii.

“Fondurile europene sunt un vis frumos pentru comunele mici, deoarece conform Ghidului de finanţare se obţin punctaje mici, motiv pentru care nu au putut fi accesate fonduri europene”, subliniează primarul Ioan Cheşeli.

Primăria şi-a schimbat “straiele”

Sediul Primăriei a fost reabilitat. Având în vedere faptul că clădirea era una  veche, administraţia locală a refăcut exteriorul, care acum arată bine.

Reţea de fibră optică în comună

O altă lucrare în comună a fost extinderea reţelei de fibră optică, printr-o investiţie realizată de DIGI pentru a putea oferi servicii de internet, telefonie şi televiziune în localităţile Cristolţ şi Văleni.

Cultură şi sport

A fost reabilitat “Monumentul eroilor” din centrul comunal

Acum doi ani, Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 a fost organizat în satul Muncel, în premieră! La un astfel de moment special, şi administraţia locală a ţinut să puncteze momentul, astfel că în cursul manifestărilor a fost dezvelit bustul preotului Nechita Augustin, cel care în Al Doilea Război  Mondial a salvat localitatea Muncel din “ghearele trupelor hortyste”, pentru ca satul să nu urmeze soarta localităţilor Treznea şi Ip. Cu acest prilej, a fost organizat şi un spectacol artistic deosebit, printre invitaţii speciali aflându-se şi renumita interpretă de muzică populară, Sava Negrean Brudaşcu.

Mai apoi, în anul 2019, în localitatea Văleni de data asta, au fost aniversaţi 65 de ani de Atestare documentară (1954 – 2019). Cu acest prilej, a fost organizat evenimentul “Ziua comunei”, iar unul dintre invitaţii de marcă a fost aceeaşi Sava Negrean Brudaşcu.

Se modernizează căminul cultural din Cristolţ

În satul Văleni, a fost construit un cămin cultural modern şi spaţios. Totodată, la căminul cultural din satul Muncel au existat lucrări de reabilitare a acoperişului, astfel că învelitoarea a fost complet înlocuită.

În prezent, se lucrează şi la modernizarea şi extinderea căminului cultural din centrul comunal. Investiţia se ridică la valoarea de peste 500.000 de lei, din care suma de 290.000 de lei este asigurată din bugetul local.

“Sperăm că această investiţie să poate fi finalizată până la finalul anului 2021”, spune primarul Ioan Cheşeli.

A fost refăcut terenul de fotbal

În ce priveşte activitatea sportivă, autorităţile locale au refăcut terenul de fotbal din Cristolţ, în urma calamităţilor naturale.

Totodată, pentru şcoală, au fost cumpărate materiale sportive (mingi pentru toate ramurile sportive).

Obiective de viitor

La final de mandat, primarul Ioan Cheşeli a punctat şi obiectivele pe termen scurt şi mediu pentru care crede că ar trebui să se afle în continuare în preocuparea autorităţilor locale.

E vorba de finalizarea proiectelor implementate de actuala administraţie locală: finalizarea proiectului de modernizare a drumurilor din comună, reţeaua de apă în localităţile Cristolţ şi Văleni, dar şi modernizarea drumurilor spre gospodăriile izolate.

Pe lista de priorităţi trebuie să se afle în continuare colaborarea cu Consiliul Judeţean şi Prefectura Sălaj, în ce priveşte  realizarea unei căi rutiere cu statut de drum judeţean pe varianta Cristolţ – Poiana Onţii – Zalha cu deschidere la Drumul Judeţean din “Dealul Cernucului” şi cu Şimişna. În această situaţie, s-ar deschide orizonturi noi în comuna Cristolţ, iar locuitorii comunei ar putea să parcurgă doar 50 de kilometri până la Zalău sau Dej şi doar 70 de kilometri până la Cluj-Napoca!

Alte proiecte propuse de primarul Ioan Cheşeli:

♦ Continuarea programului de cadastrare a terenurilor agricole din toate localităţile comunei;

♦ Preocuparea administraţiei locale ca Cristolţul să rămână în zona defavorizată;

♦ Transformarea Anexelor Primăriei din vecinătatea casei Parohiale pentru realizarea unei Capele;

♦ Susţinerea funcţionării şcolilor în comună cu efectiv de elevi redus;

♦ Punerea în practică a Proiectului de modernizare a tronsonului de Drum Judeţean DJ110 D Suseni – Drumul Comunal DC48 până la clejea Parohiei;

♦ Lucrări ample de excavări şi terasamente la tronsonul de Drum Comunal DC 48 – zona “Coastea Ursului”, pentru a se putea realiza o circulaţie corespunzătoare pe acest tronson de drum pe care se realizează aprovizionarea cu produse agricole şi cu lemne de foc;

♦ Finalizarea lucrărilor interioare la clădirea “sălii de sport” din centrul comunal.


„Am satisfacţia ca, în calitate de primar în toţi aceşti ani am <ridicat> această comună la un stadiu pe care unii nici nu l-au putut visa, o comună care în 1996 era <uitată de lume>, izolată şi cu cetăţeni resemnaţi, care credeau că nu se pot face multe lucruri. Întotdeauna, modestia m-a caracterizat, dar trebuie să vă spun: administraţia publică locală a performat în toţi aceşti ani. În încheiere, vreau să vă mulţumesc dumneavoastră pentru şansa pe care mi-aţi acordat-o de a fi primarul dumneavoastră, de a-mi pune în practică viziunea mea despre această comună şi a-mi folosi toată energia pentru binele consătenilor. Mulţumesc bunului Dumnezeu pentru că în toţi aceşti ani mi-a fost alături”.

Ioan Cheşeli – primarul comunei Cristolţ


You may also like

Leave a Comment