Responsive Menu
Add more content here...


Reabilitare şi modernizare drumuri din Ţara Silvaniei

by Sportul Salajean
0 comment 182 views
A+A-
Reset

Comunicat de presă

Cod SMIS 306247
– primul proiect al Consiliului Judeţean Sălaj finanţat în cadrul PR NV 2021-2027 –

Președintele Consiliului Județean Sălaj, domnul Dinu Iancu-Sălăjanu, a semnat, la data de 1 iunie
2024, primul contract de finanțare, la nivel de județ, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-
2027, pentru reabilitarea și modernizarea unui număr de 6 tronsoane de drumuri județene, respectiv:
1. DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600;
2. DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 21+070 – 31+469;
3. DJ 108A: Bogdana – Buciumi – Agrij – Românași (intersecție cu DN 1F), km 21+280 – 39+551;
4. DJ 109P: DN1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – lim. jud. Satu-Mare, km
0+017 – 24+065;
5. DJ 191D: DN 1H – Nușfalău – Boghiș – Valcău de Jos, km 0+000 – 10+800;
6. DJ 108N: lim. jud. Cluj – Petrindu – Tămașa – Cuzăplac – Almașu – Babiu – Mesteacănu – DJ 108A, km
2+800-37+616, tronson 29+385 – 37+616.
Valoarea totală a contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare și modernizare drumuri
din Țara Silvaniei”, cod SMIS 306247, este de 417.316.048,61 lei, din care valoarea asistenței financiare
nerambursabile este de 290.461.169,88 lei. Sursele de finanţare pentru asistența financiară
nerambursabilă sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), respectiv 251.913.346,38 lei și
Bugetul național (13,01%), respectiv 38.547.823,50 lei. Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Sălaj
este în valoare de 5.907.472,93 lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 120.947.405,80 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 115 luni, respectiv între 19.06.2020 și
31.12.2029, iar obiectivul proiectului vizează „dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale,
www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de
Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”
regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”.
Prin proiect se propune reabilitarea și/sau modernizarea a 79,349 km de drumuri județene,
principalele lucrări ce urmează a fi executate în cadrul investiției vizând:
– îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor, în limitele amprizelor actuale;
– creşterea capacităţii portante a drumurilor;
– reabilitarea structurilor rutiere;
– asigurarea stabilității drumurilor în zonele cu cedări locale;
– asigurarea colectării și evacuării apelor prin realizarea de șanțuri pereate/nepereate;
– reabilitarea podurilor, acolo unde este cazul;
– amenajarea podețelor laterale existente sau realizarea de podețe laterale noi, dacă este cazul;
– refacerea/realizarea acceselor la gospodării/proprietăţi;
– executarea racordurilor cu drumurile laterale, exclusiv în limita de proprietate;
– executarea lucrărilor de siguranță rutieră etc.
Investiția propusă va avea un impact pozitiv major asupra dezvoltării economice la nivel
județean și regional, va contribui la dezvoltarea echilibrată a regiunii nord-vest și va asigura accesul mai
facil al populației către rețeaua TEN-T și către municipiul reședință de județ. Toate drumurile propuse
spre reabilitare / modernizare în cadrul acestui proiect se încadrează în categoria de drum judeţean și
asigură conectivitatea, directă sau indirectă, la reţeaua rutieră/nodurile TEN-T.

 

 

You may also like

Leave a Comment