Responsive Menu
Add more content here...


Rata şomajului în Sălaj, într-o uşoară scădere

by Mihai POP
0 comment 20 views
A+A-
Reset

Faţă de luna trecută, rata şomajului în Sălaj a înregistrat o scădere de 0,09 procente, iar de la 5,29 a ajuns la 5.20%

La sfârşitul lunii ianuarie, în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru ocuparea Forţei de Muncă Sălaj erau înregistrat 5326 şomeri (din care 1752 femei), rata şomajului fiind de 5,20. Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 5,29, indicatorul înregistrează o scădere de 0,09 procente.

Din totalul de 5326 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sălaj, 1752 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3574 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4065  șomeri provin din mediul rural și 1261 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj 34%, urmat de cei cu studii gimnaziale 26%, iar 14% au absolvit învăţământ profesional. Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 21% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5%. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3433 persoane foarte greu ocupabile, 1355 greu ocupabile, 456 mediu ocupabile, iar 82 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total5326
< 25 ani  851
între 25-29326
între 30-391126
între 40-491346
între 50-55922
peste 55 ani755  

You may also like

Leave a Comment