Responsive Menu
Add more content here...


Raport de evaluare a rezultatelor activităţii desfăşurate de Instituţia Prefectului – Judeţul Sălaj în anul 2022

by Mihai POP
0 comment 15 views
A+A-
Reset

Prefectul judeţului Sălaj, Dari Toma, a prezentat, marţi, în cadrul şedinței Colegiului prefectural, sinteza Raportului de activitate al Instituției Prefectului – Județul Sălaj pe anul 2022


Potrivit datelor prezentate de prefectul Dari Toma, din numărul total de 22.917 acte administrative care au făcut obiectul controlului de legalitate în anul 2022, un număr de 38 de acte au fost considerate nelegale, 36 fiind modificate/revocate la solicitarea compartimentului verificarea legalității actelor, fără a se efectua procedura prealabilă, iar pentru două dintre ele a fost promovată acțiune în contencios administrativ, ca urmare a refuzului autorității publice emitente de a le modifica/ revoca.

În 2022, Comisia judeţeană de fond funciar Sălaj a emis un număr de 293 titluri de proprietate în baza hotărârilor Comisiei judeţene ori în baza sentințelor judecătorești, fiind astfel finalizată reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafețele de 263,30 ha teren agricol şi 337,10 ha teren cu vegetație forestieră.

În anul 2022, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple a preluat 22.858 cerereri de paşapoarte, fiind eliberate 13.473 paşapoarte.

Pe linia permiselor de conducere, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a eliberat un număr de 12.977 permise de conducere din care 3.108 în urma examenului auto, iar 9.869 în urma preschimbărilor.

Pe linia Compartimentului Înmatriculări au fost eliberate un număr de 8.153 autorizaţii provizorii de circulaţie. Numărul radierilor în această perioadă a ajuns la 6.789, iar trascrieri 7.809. S-au emis 17.469 certificate de înmatriculare.

În sistemul informatic figurează 109.565 certificate de înmatriculare, din care proprietari persoane fizice 92.754.

Având în vedere datele prezentate în acest raport, putem concluziona că Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj şi-a îndeplinit obiectivele stabilite pentru anul 2022, în conformitate cu prevederile legale şi respectând principiile legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii, transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, responsabilităţii, profesionalizării şi orientării către cetăţean.

You may also like

Leave a Comment