Responsive Menu
Add more content here...


Primăria oferă cursuri gratuite pentru fermierii comunei Gârbou!

by Tiberius NICODA
0 comment 199 views
A+A-
Reset

Primăria comunei Gârbou, în colaborare cu o firmă de formare profesională – Centrul de excelență pentru resurse comunitare, organizează gratuit cursuri în cadrul unui proiect european cu finanțare din partea  AFIR “Agro Educație Someș”.

Cursurile sunt organizate pentru acei fermieri care dețin exploatații agricole în vederea pregătirii lor pentru a accesa subvenții APIA.

România pune în practică Politica Agricolă Comună ( PAC) post 2023 prin intermediul Planului Național Strategic (PNS) utilizând măsuri de dezvoltare a unui sector agricol rezilient și durabil, cu accent pe asigurarea veniturilor echitabile fermierilor, respectarea angajamentelor de mediu prin remunerarea fermierilor care contribuie la protejarea mediului peste cerințele nivelului de bază, pe dezvoltarea sectoarelor deficitare și o dezvoltare socioeconomică coerentă a mediului rural în baza unei strategii a intervenției fundamentată pe identificarea nevoilor.

Planul Național Strategic al României se va concentra pe atingerea următoarelor obiective:

  1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme.
  2. Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității sectorului agro-alimentar prin intensificarea cooperării, încurajarea investițiilor colective, modernizarea, restructurarea fermelor, prin investiții pentru îmbunătățirea productivității concomitent cu dezvoltarea, modernizarea industriei alimentare.
  3. Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural prin atragerea și susținerea tinerilor și facilitarea dezvoltării afacerilor precum promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale.

De asemenea, în cadrul PNS obiectivele de mediu sunt esențiale în implementarea PAC, iar acestea se vor axa pe contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale precum şi pe contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor.

You may also like

Leave a Comment