Responsive Menu
Add more content here...


Primăria Municipiului Zalău organizează licitație în vederea amplasării unor chioșcuri pe strada Unirii, zona pietonală

Primăria Zalău închiriază teren pentru amplasarea a șase chioșcuri pe Strada Unirii – zona pietonală din centrul orașului. Fiecare locație are o suprafață de 15 metri pătrați (5m X 3m), iar preţul de pornire al licitaţiei este de 20 lei/mp/lună

by Mihai POP
0 comment 176 views
A+A-
Reset

Primăria Zalău scoate la licitație 6 chioșcuri stradale pentru comerț amplasate pe strada Unirii – zona pietonală, recent reabilitată cu fonduri europene.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă:

MUNICIPIUL ZALĂU, cod fiscal: 4291786, adresa: Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, fax. 0260-661869, tel. 0260-610550, e-mail: primăria@zalausj.ro, pagina web: www.zalausj.ro, persoană de contact: ec. Adina Predescu, Șef Serviciu Patrimoniu.

2. Informații generale privind obiectul licitației:

Închirierea a 6 locații teren, în suprafață de 15 mp/locație, proprietate publică a Municipiului Zalău, în vederea amplasării unor chioșcuri, situate în Municipiul Zalău, str. Unirii – Zona Pietonală, având dimensiunile de 5 x 3 metri.

Închirierea se face conform art. 332-348 din O.U.G. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 49 din 16 februarie 2024.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de la Primăria Municipiului Zalău, municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, judeţul Sălaj.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Casierie – camera 1, Primăria Municipiului Zalău, municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, judeţul Sălaj.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei/locație, se poate achita cu numerar casieria Primăriei Municipiului Zalău.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06 martie 2024.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 22 martie 2024 ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Zalău, municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, judeţul Sălaj, camera 4 – Centrul de Relații cu Publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

data de 28 martie 2024 ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Zalău, Sala de sedințe.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute:

Tribunalul Sălaj, cu sediul în Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr. 10, judeţul Sălaj, tel. 0260.611.085, fax. 0260.611.551, e-mail: tr-salaj-reg@just.ro, în termen de 7 zile de la comunicarea deciziei referitoare la atribuirea contractului de închiriere.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 26 februarie 2024

You may also like

Leave a Comment