Responsive Menu
Add more content here...


Peste 700 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj în primele trei luni ale anului 2024

727 persoane angajate prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj în primele trei luni ale anului 2024

by Mihai POP
0 comment 117 views
A+A-
Reset

Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj în primele trei luni ale anului 2024 au fost încadrate în muncă 727 de persoane.

Din totalul persoanelor ocupate în cele trei luni, 420 au vârsta peste 45 de ani, 62 persoane sunt cuprinse între 35 și 45 ani, 103 au vârsta între 25 și 35 de ani iar 142 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul numărului persoanelor ocupate, 125 sunt tineri NEET.

Grupa de vârstă Total raportate
Total general 727
< 25 ani 142
Între 25 și 35 ani 103
Între 35 și 45 ani 62
Peste 45 ani 420

Numărul femeilor încadrate este de 350, iar al bărbaţilor de 377, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 48,14% respectiv 51,86%.

În funcţie de rezidenţă, 333 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 394 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale(293), profesionale(177), gimnaziale(168), 89 persoane fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Sălaj 231 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Precizăm că, încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Sălaj.

Numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active în perioada de referinţă a fost de 2.543 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Toate măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă sunt detaliate pe site-ul www.anofm.ro în secțiunile „Persoane fizice”/ „Persoane juridice”.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe site: www.anofm.ro.

You may also like

Leave a Comment