Responsive Menu
Add more content here...


Peste 1200 de adeverințe de integritate comportamentală au fost eliberate în ultimele opt luni

by Mihai POP
0 comment 5 views
A+A-
Reset

Poliția a eliberat peste 1200 de adeverințe de integritate comportamentală în opt luni. Ele se pot elibera în aceleași condiții ca și certificatul de cazier judiciar


Peste 1200 de adeverințe de integritate comportamentală au întocmit poliţiştii de la Serviciul Cazier Judiciar Statistică şi Evidenţă Operativă în opt luni.

În perioada 1 ianuarie-31 august au fost eliberate 1216 de adeverințe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârșit sau nu infracțiuni.

Persoana fizică poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține certificatul de cazier judiciar, de la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

Certificatul de integritate comportamentală nu se substituie certificatului de cazier judiciar. Adeverința, cât și celelalte documente prevăzute în Legea nr.118/2019 (certificatul de integritate comportamentală, copia de pe Registru, extrasul din Registru) au valabilitate de 6 luni, similar certificatului de cazier judiciar.

Entitățile prevăzute în lege (instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane)  pot solicita adeverința de integritate comportamentală de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj-Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, cu acordul persoanei verificate. 

You may also like

Leave a Comment