Responsive Menu
Add more content here...


Ordine de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Zalău

Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 16 februarie 2024, ora 09.00

by Tiberius NICODA
0 comment 11 views
A+A-
Reset

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bancea Gheorghe, precum și vacantarea locului de consilier local.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Creșa ”Voinicel” Zalău.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării celor 2 locuințe ANL vacante, situate pe strada Bistriței, din blocul B7, constând în apartamentul nr. 2, cu o cameră și apartamentului nr. 12, cu două camere.

5.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor locații, în suprafață de 15 mp/locație, proprietate publică a Municipiului Zalău, în vederea amplasării unor chioșcuri în Municipiul Zalău, pe str. Unirii – Zona Pietonală.

You may also like

Leave a Comment