Responsive Menu
Add more content here...


Monumentele istorice de la Şimleu Silvaniei, în atenţia edilul oraşului. Cetatea Bathory va fi reabilitată – Investiţia se ridică la peste 36 de milioane de lei

La iniţiativa primarului Cristian Lazar, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Şimleu Silvaniei din 12 februarie, a fost pus pe ordinea de zi proiectul „REABILITAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI CETĂŢII BATHORY”, cetatea de sub Măgură fiind încadrată în Strategia naţională privind protejarea monumentelor istorice 2022-2032

by Tiberius NICODA
0 comment 19 views
A+A-
Reset

S-a propus aprobarea valorii totale actualizate a proiectului cu titlul „Reabilitarea şi punerea în valoare a Ansamblului Cetăţii Bathory” în valoare de 36.497.776,41 lei cu TVA.

Contribuţia proprie actualizată prevăzută în acest proiect al U.A.T. – Oraşul Şimleu Silvaniei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (1.755.760,02 lei cu TVA), cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoarea de 694.840,33 lei cu TVA, reprezentând cofinanţarea actualizată a proiectului.

„Reabilitarea şi punerea în valoare a Ansamblului Cetăţii Bathory” – este  obiectivul care  va putea fi încadrat în Strategia naţională privind protejarea monumentelor istorice 2022-2032, care porneşte de la premisa că patrimoniul cultural este o resursă esenţială pentru identitatea României şi pentru dezvoltarea unei societăţi prospere, bazate pe incluziune socială şi participativitate, o resursă strategică ce trebuie să adauge comunităţii plusvaloare economică, socială şi culturală, printr-o gestionare modernă şi eficientă.

În acest context, scopul principal al proiectului este restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Bathory, monument istoric de importanţă naţională, în vederea creşterii potenţialului turistic naţional şi internaţional al oraşului Şimleu Silvaniei, obiectivul realizat urmând a fi inclus în circuitul turistic şi cultural şi deschis publicului larg pentru vizitare, în cadrul Programului Regional Nord – Vest 2021 – 2027.

Castelul Bathory – reper emblematic pentru Şimleu Silvaniei şi şimleuani

Castelul din Şimleu Silvaniei (cunoscut şi sub numele de Castelul Báthory sau Cetatea Báthory) este un ansamblu de monumente istorice situat în oraşul Şimleu Silvaniei.

Astfel s-ar fi construit conacul rezidenţial în centrul localităţii Şimleul Silvaniei, care în prezent reprezintă predecesorul castelului aflat în ruine. Prima menţiune a conacului din oraş datează din anul 1520.

În a doua jumătate a sec. XVI se confirmă existenţa acesteia, documentele menţionând o curie fortificată, denumită castellum. Transformarea renascentistă a castelului fortificat – din care provin şi ruinele existente în ziua de azi – se leagă de nepotul voievodului şi regelui Poloniei, Báthori István (Ştefan Báthori), cu acelaşi nume.

Conform unei legende locale, cei trei dinţi din blazonul familiei Bathory se explică prin faptul că Ştefan a ucis în tinereţe un balaur care locuia într-o peşteră situată într-unul din versanţii dealului Popos, de pe malul stâng al Crasnei, deasupra oraşului.

Ştefan a umplut mai multe blăni de oaie cu var nestins, balaurul a mâncat respectivele oi, după care a coborât la Crasna să bea apă. În momentul în care a băut, vărul a început să se stingă în el şi a ucis bestia. Principele i-a scos trei dinţi, ce au ajuns pe blazonul familiei…

Din aripa vestică a cetăţii aflate în centrul locallităţii a rămas doar poarta exterioară şi o parte a zidului. În partea de sud, au rămas două turnuri cilindrice ale clădirilor interioare şi două bastioane rectangulare ale cetăţii exterioare.

Să fie într-un ceas bun!

You may also like

Leave a Comment