Responsive Menu
Add more content here...


Mesajul secretarului de stat Bogdan Ilea la conferinţa desfăşurată pe problemele promovării politicilor de incluziune ale romilor

by Mircea ARDELEAN
0 comment 49 views
A+A-
Reset

Cu ocazia conferinţei desfăşurată pe problemele promovării politicilor de incluziune ale romilor în cadrul Programului “Correctional-MFN 2020/2024”, secretarul de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, Bogdan Ilea, a adresat şi un mesaj instituţional.

“Domnule DG

Doamna şi dlor DGA

Distinşi invitaţi

Stimaţi participanţi

În statul român, asigurarea respectării demnității umane în contextul executării pedepselor și măsurilor privative de libertate este centrată pe evitarea oricăror practici discriminatorii, pe orice motiv sau sub orice pretext, a persoanelor private de libertate.

De altfel discriminarea pe orice criteriu a persoanelor private de libertate constituie infracțiune și este interzisă atât de Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate cat și de Ordinul ministrului justiției 2794/C/ 2004 privind aprobarea codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

Ministerul Justiției și-a însușit în mod continuu rolul coordonator și a indrumat si susținut, necondiționa, Administrația Națională Penitenciarelor în misiunea sa, inclusiv pe componenta promovării continue a unor politici publice referitoare la protejarea drepturilor omului.

Se poate constata că, în programele de formare profesionala polițiștilor de penitenciare sunt incluse, în mod continuu, teme cum sunt prevenirea relelor tratamente și a tratamentelor degradante, prevenirea folosirii forței, prevenirea violenței, dar și acordarea unui atenții mărite categoriilor de persoane cu risc de vulnerabilizare sau excluziune socială.

Din perspectiva noastră există o permanentă preocupare pentru asigurarea condițiilor necesare atât pentru aplicarea regimului de detenție, dar și pentru îndeplinirea funcției sale educaționale, cu accent pe grijă și respect față de nevoile beneficiarilor, cu evitarea oricărei forme de discriminare.

Analizând evoluția preocuparilor Administrație naționale a penitenciarelor, pe linia eforturilor de facilitare a incluziunii sociale, se poate constata, ca o constantă activității, integrarea principiului nediscriminării în practicile curente.

In contextul în care au fost derulate atât acțiuni punctuale cat și activități de amploare, inclusiv unele finanțate din fonduri externe nerambursabile, un observator obiectiv poate analiza anvergura acestor proiecte si finalitaea lor.

Proiectul Corecțional-finanțat prin mecanismul Financiar norvegian 2020 2024 – este proiectul cu cea mai mare anvergura, dintre cele finantate pe Programul Justiţie, iar unul dintre domeniile de interes este reprezentat de îmbunătățirea servicilor corecționale.

Sub acest aspect este de menționat că în domeniul îmbunătățirii serviciilor corecționale, Regatul Norvegiei nu oferă doar o finanțare semnificativă-nerambursabilă, dar și o valoroasă expertiză, prin implicarea directă a propriilor specialiști în derularea proiectului Corecțional.

In acest context este de subliniat buna conlucrare a partenerilor norvegieni cu specialistii Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe componenta privind incluziunea socială a deținuților identificați cu risc de excluziune, inclusiv a celor de etnie rroma.

Determinarea, cu care Administrația Națională Penitenciarelor promoveaza obiectivele politicilor privind combaterea discriminării, este un argument care ne face să credem că lucrurile sunt într-o evoluție pozitivă, perfectibilă evident, ca orice abordare sau strategie, însă într-o notă pozitivă așa cum spuneam și mai important: ireversibilă.

Din această perspectivă, raportat la cele mai sus iterate, in numele doamnei Alina Gorghiu-Ministrul Justitiei, dar si in calitate de secretar de stat coordonator al ANP, al transmit un mesaj de susținere a tuturor demersurilor instituționale orientate în direcția identificarii mijloacelor și resurselor care sa asigure continuitatea acestui parcurs.

Vă mulţumesc şi doresc mult succes lucrărilor conferinţe!”, a fost mesajul zălăuanului Bogdan Ilea, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei.

You may also like

Leave a Comment