Responsive Menu
Add more content here...


Locuinţe noi pentru tineri, cu consum redus de energie

by Mihai POP
0 comment 16 views
A+A-
Reset

Primăria municipiului Zalău a afăcut un pas important spre construirea de locuințe noi pentru tineri. Consilierii locali au votat azi, în ședința extraordinară proiectul “Construire de locuinţe nZEB-plus pentru tineri în Municipiul Zalău”, proiect care se referă la construirea de locuințe cu un consum redus de energie

Proiectul propus “Construire de locuinţe nZEB-plus pentru tineri în Municipiul Zalău” vizează construirea de clădiri noi, eficiente din punct de vedere energetic, care se vor construi în Ortelec. În apropierea terenului vizat se găsesc Grădiniţa nr. 13 (aprox. 100 m). Şcoala Gimanzială G. Coşbuc (aprox. 450 m) şi staţie transport public urban (aprox. 100 m).

În acest sens, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în 16 mai 2022, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, sesiunea de depunere a proiectelor pentru construirea de locuinţe nZeb plus pentru tineri/ locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi invăţămant. Componenta 10 – Fondul local. Termenul final de depunere pentru această primă sesiune este 30 iunie 2022.

Conform prevederilor ghidului de finanţare, în cadrul acestui apel municipiul Zalău poate solicita finanţare pentru construirea de locuinţe nZeb plus pentru tineri din comunităţile marginalizate sau din grupurile vulnerabile (nu se, finanţează locuinţe de serviciu pentru specialişti în cazul Municipiilor). Conform prevederilor ghidului de finanţare, autorităţile publice locale vor pune la dispoziţia utilizatorilor interesaţi locuinţele în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o fracţie din costurile de intreţinere (maxim 40%) pentru a asigura funcţionarea lor.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus la dispoziţie un proiect tip ce poate fi utilizat de UATurile interesate, iar UAT Municipiul Zalău va utiliza acest proiect tip pe care il va adapta la situaţia din teren.

Proiectul tip prevede posibilitatea de a construi un modul izolat cu 6 apartamente sau mai multe module cuplate sau inşiruite. Opţiunea UAT Municipiul Zalău este de a construi 2 module inşiruite sau cuplate, cu un total de 12 apartamente.

Activităţile eligibile sunt:

• Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului
pentru construcţia de locuinţe;
• Lucrări de construire şi dotafe.a obiectivului de investiţii;
• Proiectare şi asistenţă tehnică;
• Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
• Asigurarea staţiilor de incărcare a vehiculelor electrice;
• Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse şi neprevăzute, organizare şantier);
• Echipamente ce se incadrează pe codul 055a – Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse/echipamente informatice la scară mare, centre de date, senzori şi alte echipamente wireless) care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid, de carbon şi criteriile de eficienţă energetică (cu contribuţie de 100% pe digital).

Bugetul maxim eligibil pentru construirea celor 12 unităţi locative, respectiv 2 module, este de 880.860,00 euro fără TVA, respectiv 4.336.209,52 lei fără TVA. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile urmează a se finanţa din bugetul de stat, iar orice cheltuială ce depăşeşte valoarea maximă eligibilă va trebui suportată de la bugetul local.

You may also like

Leave a Comment