Lista documentelor necesare solicitării unei locuinţe sociale

by Mihai POP
0 comment 193 views
A+A-
Reset

Primăria Municipiului Zalău reamintește persoanelor care au depus cererea până în data de 31 Decembrie 2023 pentru obținerea unei locuințe sociale că termenul limită de depunere al actelor doveditoare este 31 Ianuarie 2024


Persoanele care au depus cererea până în data de 31 Decembrie 2023 pentru obținerea unei locuințe sociale că termenul limită de depunere al actelor doveditoare este ➡️ 31 Ianuarie 2024.

⤵️LISTA CU ACTELE NECESARE DOVEDIRII ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE ACORDARE A LOCUINȚELOR SOCIALE

– Condiții de locuit: cu chirie, tolerat în spațiu – mp/locatar sau membru al familiei;

– Numarul de familii ce locuiesc în aceeași unitate locativă;

– Numarul copiilor ce locuiesc în aceeași unitate locativă, în cazul în care minorii sunt școlarizați într-o unitate de învățământ se va prezenta o adeverință eliberată de unitatea de învățământ;

default

– Starea civilă actuală;

– Starea de sănătate actuală (handicap, invaliditate pt. solicitant, membrii familiei sau persoane aflate în întreținere) – certificat medical valabil;

– Veniturile realizate de familia sau persona solicitantă – adeverințe sau alte acte doveditoare;

– Locul de muncă – contract de muncă sau adeverință de la locul de muncă;

– Situații de risc social – violență în familie;

– Declarație pe proprie răspundere în formă autentică (dată în fața notarului public) a solicitantului, împreună cu alți membri majori ai familiei (dacă este cazul), care să conțină următoarele:

• Nu dețin și nu am deținut o altă locuință proprietate personală în localitatea Zalău și nici în altă localitate.

• Nu am atribuită locuință din fondul locativ de stat, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, în localitatea Zalău.

• Nu am înstrăinat nicio locuință proprietate persoanală în localitatea Zalău.

• Nu sunt beneficiar a unei locuințe cu chirie proprietate de stat, proprietate a unității Administrativ – teritoriale sau a unității în care îmi desfășor activitatea.

• Nu am datorii faţă de bugetul local, indiferent de natura acestora, nu avem restanţe la plata utilităţilor pentru locuinţele utilizate ca urmare a unor contracte de închiriere pentru locuinţe din fondul Primăriei municipiului Zalău.

• Nu am beneficiat de sprijinul statului în credite pentru realizarea unei locuinţe.

• Nu depășesc venitul reglementat, conform art. 42 din Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată și modificată ulterior.

• Dau prezenta declarație fiind necesară în vederea completării dosarului pentru repartiția unei locuințe sociale, la Primăria Municipiului Zalău.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!