Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din Cehu Silvaniei va fi dotat cu laboratoare inteligente

by Mihai POP
0 comment 408 views
A+A-
Reset

Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din orașul Cehu Silvaniei anunță demararea proiectului ”Dotarea cu laboratoare inteligente”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și reziliență Pilonul VI. Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la mijoace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip ”laborator inteligent” pentru cadrele didactice


Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din orașu Cehu Silvaniei, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului ”Dotarea cu laboratoare inteligente, a Liceului Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0661, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și reziliență Pilonul VI.

Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea edducației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada Decembrie 2023 – Ianuarie 2025, valoareaa totală a contractului de finanțare fiind de 295.133,90 lei, fonduri neramursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general – ”laborator inteligent”

Obiectivul general general al proiectului este creșterea accesului la mijoace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip ”laborator inteligent” pentru cadrele didactice.

Proiectul vizează de asemena creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar.

Activitățile derulate în cadrul proiectului

  • Achiziționarea de echipamente tehnologice ( inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital ( smartlab) conform OME nr. 3497/2022
  • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!