ISU Sălaj face un ANUNȚ IMPORTANT

by Mihai POP
0 comment 43 views
A+A-
Reset

Prin intermediul unui comunicat de presă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj anunță ce ce modificări importante intră în vigoare începând cu data de 01.01.2024


Având în vedere faptul că începând cu data de 01.01.2024, solicitările din domeniul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu/protecție civilă care necesită verificarea de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj, vor fi transmise EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC (pdf sau word), cu semnătura electronică a beneficiarilor sau a proiectanților/verificatorilor/experților tehnici atestați, după caz, vă aducem la cunoștință următoarele precizări:

  1. Fiecare piesă scrisă și desenată din cuprinsul documentației tehnice depuse în format electronic trebuie să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor implicați în elaborarea și verificarea documentației, pe fiecare pagină și planșă, de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
  2. De asemenea, se admite ca documentația tehnică depusă în format electronic să fie semnată electronic de către toți factorii implicați în elaborarea și verificarea proiectului.
  3. Documentația tehnică depusă în format electronic trebuie să fie însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului. Semnarea electronică de către o altă persoană decât investitorul/ beneficiarul lucrării pentru obținerea avizelor/ autorizațiilor de securitate la incendiu se poate realiza dacă investitorul/ beneficiarul împuternicește acea persoană, iar cererea scanată ce însoțește documentația tehnică, conține datele persoanei solicitante.

Solicitările pot fi trimise la adresa: inspectia_prevenire@isusalaj.ro .

You may also like

Leave a Comment