Înscrieri grădiniță sau creșă în 2024. Când vor putea fi depuse cereri

Înscrieri la grădiniță sau creșă în 2024. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul privind înscrierile în acest an la creșă și grădiniță. Prima dată va începe etapa de reînscrieri a copiilor în grupa următoare

by Mihai POP
0 comment 326 views
A+A-
Reset

Etapa de reînscrieri va fi în perioada 10-14 iunie, potrivit proiectului de metodologie și calendar pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației.

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 3 ani pot solicita înscrierea copiilor lor

 • în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel antepreșcolar.

Depun, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri, ocerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ aleasă.

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani pot solicita înscrierea copiilor lor

 • în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar.

Depun, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ.

CALENDAR înscrieri grădiniță sau creșă 2024 – proiect

10-14 iunie 2024: Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor

Opțiunea va fi exprimată de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță

 • în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și
 • în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru.

În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin

 • aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare

14 iunie 2024, ora 14.00: Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

Etapa I de înscrieri: 17 iunie – 5 iulie 2024

Copiii sunt înscriși pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

 • 17 – 18 iunie 2024: colectare cereri
 • 19 – 21 iunie 2024: procesare cereri Faza I, prima opțiune
 • 25 – 28 iunie 2024: procesare cereri Faza a II-a, a doua opțiune
 • 1 – 3 iulie 2024: procesare cereri Faza a III-a, a treia opțiune

5 iulie 2024, ora 14.00: Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

Etapa a II-a de înscrieri: 8 – 25 iulie 2024

Înscrierea copiilor se face pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse

 • 8 – 10 iulie 2024: colectare cereri
 • 11 – 15 iulie 2024: procesare cereri Faza I, prima opțiune
 • 16 – 18 iulie 2024: procesare cereri Faza a II-a, a doua opțiune
 • 19 – 23 iulie 2024: procesare cereri Faza a III-a, a treia opțiune)

25 iulie 2024, ora 14.00: Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

Etapa de ajustări: 19 – 29 august 2024

În această etapă se realizează înscrierea copiilor

 • care nu au fost înscriși în primele două etape, din lipsă de locuri sau din diferite alte motive
 • sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere

pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

 • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani
 • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE
 • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea învățământului preuniversitar

30 august 2024, ora 14.00: Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

9 septembrie 2024, ora 16.00: Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024 – 2025, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar. Repartizarea pe formațiuni de studiu.

You may also like

Leave a Comment