Responsive Menu
Add more content here...


Guvernul României a adoptat Ordonanţa care va reglementa acordarea granturilor pentru investiţii

by Mihai POP
0 comment 27 views
A+A-
Reset

Ordonanța de urgență care va reglementa contractarea de granturi pentru investiții de către microîntreprinderi și IMM-uri a fost adoptată în ședința de joi a Executivului


Concret, vor fi acordate granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și pentru investiții destinate retehnologizării. Finanțarea acestora este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din Programul Operațional Competitivitate.

𝗠𝗮̆𝘀𝘂𝗿𝗮 𝟭 – 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁𝘂𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁̦𝗶𝗶 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗶

𝗙𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶 𝗮𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲: 59,69 milioane euro, din POC și de la bugetul de stat

𝗩𝗮𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿: între 50.000 euro și 200.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019. Microîntreprinderile vor trebui să asigure cofinanțare de 5%, întreprinderile mici – 10%, iar întreprinderile mijlocii – 15%

𝗖𝗲 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗲 𝗽𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝘂𝗿𝗶𝗹𝗲: entitățile care își desfășoară activitatea domenii din Clasa P – Invățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii.

𝗠𝗮̆𝘀𝘂𝗿𝗮 𝟮 – 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁𝘂𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁̦𝗶𝗶 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘇𝗮̆𝗿𝗶𝗶

Fonduri alocate: 358,14 milioane euro, din POC și de la bugetul de stat

Valoarea granturilor: între 50.000 euro și 500.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019. Beneficiarii vor trebui să asigure cofinanțare de 25% – 75%, în funcție de regiunea în care este realizată investita.

Ce firme pot contracta granturile: entitățile care își desfășoară activitatea în domenii din Clasa C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției), Clasa F – Construcții; Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Cum vor fi selectați beneficiarii de granturi:

riteriile pentru selectarea microîntreprinderilor și IMM-urilor care vor beneficia de granturi, stabile prin actul normativ, sunt:

a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiul financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;

d) Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale, conform prevederilor OUG. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică / Banca Națională a României;

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

În cazul proiectelor care obțin punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, calculată cu 3 zecimale. Proiectele care nu vor obține min. 60 puncte nu vor fi eligibile pentru obținerea de finanțări.

Informații detaliate, aici:

You may also like

Leave a Comment