Finalizarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sîg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330”

by Sportul Salajean
0 comment 85 views
A+A-
Reset

În perioada noiembrie 2018 – decembrie 2023, Consiliul Județean Sălaj a implementat proiectul
„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sîg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330”, cod SMIS 125530, derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Contractul de Finanțare nr. 3468 / 09.11.2018.

Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane
situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 191D: Valcău de Jos – Fizeș – Sâg – Tusa – limită județ Cluj, km 10+800 – 31+330.


Obiectivele specifice ale proiectului, care au condus la atingerea obiectivului general, au fost:

 1. Îmbunătățirea condițiilor de trafic pe 20,53 km din drumul județean DJ 191D, prin executarea
  lucrărilor de reabilitare și modernizare a structurii rutiere și creșterea capacității portante a drumului,
  respectiv a vitezei de deplasare.
 2. Creșterea siguranței rutiere pe DJ 191D, prin reabilitarea podurilor și podețelor, realizarea
  elementelor de stabilizare a terenului și a celor de colectare / dirijare a apelor și executarea elementelor de semnalizare orizontală / verticală corespunzătoare.
 3. Crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a zonei de sud-vest a județului Sălaj și
  îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

20,53 km drum județean reconstruit / modernizat, conectat la rețeaua TEN-T;

6.490 persoane – populație deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la
coridoarele TEN-T.

Valoarea totală a proiectului a fost de 69.021.072,34 lei, din care asistența financiară nerambursabilă
alocată prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 58.640.796,60 lei (85%).

Investiția realizată prin proiect are impact atât la nivel județean, cât și regional, aceasta deservind nu
numai locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, ci și alți participanți la trafic care tranzitează zona de sud-vest a județului Sălaj.

Valoarea adaugată a acestei investiții este dată de crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a
zonei de sud-vest a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.


Date de contact:

Consiliul Judeţean Sălaj
Direcţia Investiții și Programe Publice;
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com

You may also like

Leave a Comment