Finalizarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus – Buzaș – Lozna – DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 – 62+782”

by Sportul Salajean
0 comment 90 views
A+A-
Reset

Finalizarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus – Buzaș – Lozna – DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 – 62+782”

În perioada noiembrie 2018 – decembrie 2023, Consiliul Județean Sălaj a implementat proiectul “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus – Buzaș – Lozna – DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 – 62+782”, cod SMIS 125122, derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, prin Contractul de Finanțare nr. 3465 / 09.11.2018.

Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane
situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 109E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus – Buzaș – Lozna – DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 – 62+782.

Obiectivele specifice ale proiectului, care au condus la atingerea obiectivului general, au fost:

1. Îmbunătățirea condițiilor de trafic pe 45,782 km din drumul județean DJ 109E, prin executarea
lucrărilor de reabilitare și modernizare a structurii rutiere și creșterea capacității portante a drumului,
respectiv a vitezei de deplasare.

2. Creșterea siguranței rutiere prin reabilitarea podurilor și podețelor, realizarea elementelor de
stabilizare a terenului și a celor de colectare / dirijare a apelor și executarea elementelor de semnalizare
orizontală / verticală corespunzătoare.

3. Crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a zonei de est a județului Sălaj și îmbunătățirea
condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.


Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

45,782 km drum județean reconstruit / modernizat, conectat la rețeaua TEN-T;

8.399 persoane – populație deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la
coridoarele TEN-T.

Valoarea totală a contractului: 168.578.294,15 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă alocată
prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 108.885.856,15 lei.

Investiția realizată prin proiect are impact atât la nivel județean, cât și regional, aceasta deservind nu
numai locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, ci și alți participanți la trafic care tranzitează zona de est a județului Sălaj.

Valoarea adaugată a acestei investiții este dată de crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a
zonei de est a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.


Date de contact:
Consiliul Judeţean Sălaj
Direcţia Investiții și Programe Publice;
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com

You may also like

Leave a Comment