Finalizarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj – Bogdana: km 7+400 -19+000”

by Sportul Salajean
0 comment 102 views
A+A-
Reset

În perioada iulie 2017 – decembrie 2023, Consiliul Județean Sălaj a implementat proiectul “Reabilitare
și modernizare drum județean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj – Bogdana: km 7+400 – 19+000”, cod SMIS 117905,
derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Contractul de Finanțare nr. 55 /
03.07.2017.

Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj în parteneriat cu Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Buciumi.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea infrastructurii de transport și creșterea gradului
de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în apropierea rețelei TEN-T la nivelul județului Sălaj prin
reabilitarea și modernizarea DJ 108A, tronsonul cuprins între km 7+400 – 21+280. Utilizând în mod eficient economiile înregistrate la nivelul proiectului după finalizarea execuției lucrărilor de reabilitare și modernizare pe sectorul de 11,60 km propus inițial la finanțare, Consiliul Județean Sălaj a reușit, în cadrul aceluiași exercițiu financiar, reabilitarea și modernizarea unui tronson suplimentar de 2,28 km din DJ 108A, în continuarea tronsonului inițial. Prin urmare, la finalizarea implementării proiectului de reabilitare și modernizare a DJ 108A, lungimea sectorului de drum reabilitat și modernizat este de 13,88 km, respectiv de la km 7+400 la km 21+280.


Obiectivele specifice ale proiectului, care au condus la atingerea obiectivului general, au fost:

  1. Îmbunătățirea condițiilor de trafic pe DJ 108A, prin creșterea capacității portante a drumului și a vitezei de deplasare.
  2. Creșterea siguranței rutiere pe DJ 108A, prin reabilitarea podului și a podețelor, realizarea elementelor de stabilizare a terenului și a celor de colectare / dirijare a apelor și aplicarea elementelor de semnalizare orizontală / verticală corespunzătoare.
  3. Dezvoltarea economică a zonei de sud-vest a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat, prin accesibilizarea zonei pentru potențialii investitori și prestatori de servicii și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

13,88 km drum județean reconstruit / modernizat, conectat la rețeaua TEN-T;

7.436 persoane – populație deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la
coridoarele TEN-T.

Valoarea totală a proiectului a fost de 52.999.840,15 lei, din care asistența financiară nerambursabilă
alocată prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 44.784.016,24 lei (85%).

Investiția realizată prin proiect are impact atât la nivel județean, cât și regional, aceasta deservind nu
numai locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, ci și alți participanți la trafic care tranzitează zona de sud-vest a județului Sălaj.

Valoarea adaugată a acestei investiții este dată de crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a
județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de
drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii
investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.


Date de contact:

Consiliul Judeţean Sălaj
Direcţia Investiții și Programe Publice;
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!