Finalizarea proiectului “Reabilitare şi modernizare DJ108D: Crișeni (DN1H) – Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 -22+693”

by Sportul Salajean
0 comment 83 views
A+A-
Reset

În perioada decembrie 2017 – decembrie 2023, Consiliul Județean Sălaj a implementat proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 108D: Crișeni (DN1H) – Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 – 22+693”, cod SMIS 114766, derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Contractul de Finanțare nr. 868 / 18.12.2017.

Beneficiarul proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane
situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) – Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 – 22+693.

Obiectivele specifice ale proiectului, care au condus la atingerea obiectivului general, au fost:

 1. Îmbunătățirea condițiilor de trafic pe DJ 108D, prin creșterea capacității portante a drumului și a
  vitezei de deplasare.
 2. Creșterea siguranței rutiere prin reabilitarea podurilor și podețelor, realizarea elementelor de
  stabilizare a terenului și a celor de colectare / dirijare a apelor și aplicarea elementelor de semnalizare orizontală / verticală corespunzătoare.
 3. Dezvoltarea economică a zonei de nord a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
  locuitorii din comunele traversate de drumul județean 108D, prin accesibilizarea zonei pentru potențialii investitori și prestatori de servicii și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.

Drumul județean DJ 108D, în lungime totală de 22,693 km, face legătura între trei drumuri naționale / europene, respectiv DN 1H (Crișeni), DN 1F (E81) – incluse în rețeaua TEN-T și DN 1C (E58). Drumul județean reabilitat reprezintă unica legătură a comunelor aflate pe traseul acestuia (Crișeni, Dobrin, Sălățig), cu municipiul Zalău – reședința de județ și orașul Cehu Silvaniei, respectiv cu drumurile europene și naționale din regiune.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

 • 22,693 km drum județean reconstruit / modernizat, conectat la rețeaua TEN-T;
 • 20.441 persoane – populație deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T.

Valoarea totală a contractului a fost de 58.425.997,48 lei, din care asistența financiară nerambursabilă
alocată prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 49.486.766,75 lei (85%).

Investiția realizată prin proiect are impact atât la nivel județean, cât și regional, aceasta deservind nu
numai locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, ci și alți participanți la trafic care tranzitează zona de nord a județului Sălaj.

Valoarea adăugată a acestei investiții este dată de crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a zonei de nord a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.


Date de contact:
Consiliul Judeţean Sălaj
Direcţia Investiții și Programe Publice;
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97
e-mail: integrarecjsj@yahoo.com

You may also like

Leave a Comment