Finalizarea proiectului „Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău”

by Stirile din Salaj
0 comment 75 views
A+A-
Reset

Finalizarea proiectului „Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău”

În 31.12.2023 UAT Județul Sălaj a finalizat proiectul „Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău”, 1cod SMIS 123874, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Contractul de finanțare nr. 4367 a fost semnat în data de 31.05.2019, semnatarii acestuia fiind:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest – Organism Intermediar şi UAT Sălaj, în calitate de beneficiar.

Valoarea totală a contractului a fost de 11.666.837,49 lei, din care valoarea eligibilă a fost de
10.700.750 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost
de 7.490.525 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Zalău.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Zalău și a
laboratoarelor care îl deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a
unui tratament adecvat;

Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea
timpilor de așteptare pentru investigații specifice.

Prin proiect s-au obținut următoarele rezultate:

 • 88 echipamente achiziționate pentru Ambulatoriul de specialitate și laboratoarele care îl
  deservesc;
 • 4 laboratoare care deservesc Ambulatoriul de specialitate dotate cu aparatură medicală
  modernă (radiologie și imagistică, explorări funcționale, anatomie patologică, analize
  medicale);
 • 18 cabinete de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat dotate cu aparatură medicală
  modernă.

Lista echipamentelor ce au făcut obiectul proiectului a fost stabilită și actualizată ulterior în
urma consultărilor cu beneficiarul final – Spitalul Județean de Urgență Zalău, în acord cu necesitățile
existente în Ambulatoriu, legislaţia specifică aplicabilă, indicatorii specifici, costurile de operare,
resursele financiare și umane disponibile și prevederile Contractului cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Echipamentele care au fost achiziționate prin proiect nu au necesitat lucrări speciale sau modificări de spaţii.

Investiția realizată prin proiect are impact la nivel județean și chiar regional, Ambulatoriul de
specialitate fiind singurul ambulatoriu public din județ care are 24 de specialități medicale , dintre care 15 sunt unice în județ. Astfel, acesta deservește întreaga populație a județului, respectiv 212.224
locuitori, cât și locuitori din zonele limitrofe județului, pentru care Spitalul Județean de Urgență Zalău
reprezintă cea mai apropiată unitate medicală.

Realizarea proiectului, respectiv dotarea cu aparatură performantă a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, a dus la creșterea competitivității actului medical și acordarea de asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru toți locuitorii, fără a mai fi nevoie ca pacienții sa acceseze serviciile cabinetelor private din județ sau din județele învecinate.

Implementarea proiectului a asigurat creșterea capacității Ambulatoriului de a furniza consultații și servicii medicale, în continuitatea asistenței medicale primare și reducerea spitalizărilor
de zi și continue.


Date de contact:


Consiliul Județean Sălaj
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97
e-mail: investitii@cjsj.ro

You may also like

Leave a Comment