Responsive Menu
Add more content here...


Elevii vor studia o nouă materie la liceu, începând din toamnă

by Mihai POP
0 comment 19 views
A+A-
Reset

Programa pentru materia „Istoria evreilor. Holocaustul” a fost publicată, iar începând din anul școlar 2023-2024, elevii de liceu vor fi cei care vor studia această disciplină


Programa a fost elaborată pentru o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar, fiind aplicată la clasa XI-a, cursuri de zi, învățământ liceal și profesional și învățământ liceal seral, filieră tehnologică și la clasa a XII-a, învățământ profesional special, învățământ special ciclul superior al liceului, filiera tehnologică și învățământ liceal seral, filieră teoretică.

În luna noiembrie 2021, președintele Klaus Iohannis a aprobat legea care adaugă studierea istoriei evreilor și a Holocaustului în programa școlară.

Scopul principal al disciplinei „Istoria evreilor. Holocaustul”

Potrivit notei de prezentare, introducerea disciplinei școlare „Istoria evreilor. Holocaustul” are drept scop dobândirea de competențe și perspective noi despre istoria, cultura și tradițiile evreilor din România.

„Noul curriculum propune elevilor nu doar cunoașterea istoriei evreilor și a momentelor tragice petrecute la jumătatea secolului trecut, dar și dezvoltarea unor valori și atitudini specifice cetățeniei democratice care trebuie formate și consolidate pe parcursul derulării demersurilor didactice pe parcursul anului școlar”.

Competențe generale dobândite de elevi

Utilizarea critică și reflexivă a surselor istorice pentru argumentarea unor demersuri și alegeri, în acord cu valorile societății democratice;

Asumarea propriei identități culturale și determinarea modalităților prin care interculturalitatea contribuie la promovarea acceptării celuilalt și a respectării drepturilor omului;

Implicarea responsabilă și creativă în diverse contexte de viață prin respectarea convențiilor de comunicare.

Activitățile de învățare pe care elevii le vor face la această disciplină

În cadrul unei lecții, elevii vor compara evenimentele istorice din diferite perioade și locuri. Ei vor scrie eseuri despre consecințele neacceptării unor informații privind antisemitismul, Holocaustul și crimele împotriva umanității.

În altă activitate, elevii vor investiga viața evreilor în diferite comunități – locală, națională și internațională – înainte, în timpul și după Holocaust. De asemenea, elevii vor putea:

  • realiza un portofoliu despre meserii tradiționale ale evreilor, elemente de viață cotidiană, jocuri specifice copilăriei, dansuri tradiționale
  • organiza expoziții de fotografii ilustrând monumente istorice, tradiții și obiceiuri ale evreilor raportate la comunitatea în care trăiesc;
  • organiza dezbateri având ca temă impactul prejudecăților și al stereotipurilor asupra calității vieții oamenilor;
  • jocuri de rol: interpretarea rolului unor membri dintr-o comunitate multiculturală în vederea recunoașterii și promovării interculturalității;
  • identifica probleme din comunitate care pot genera conflicte sau situații de excludere/marginalizare a unor grupuri sau indivizi;
  • realiza e-book și audiobook cu conținuturi precum „Povestea unei personalități”, „Drepți între popoare”, supraviețuitori ai Holocaustului, oameni de cultură evrei etc.

You may also like

Leave a Comment