Detalii despre plata indemnizațiilor acordate copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice

by Mihai POP
0 comment 83 views
A+A-
Reset

Casa Județeană de Pensii Sălaj a publicat un comunicat prin care anunță că a fost extinsă sfera beneficiarilor Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice


Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, termenul pentru plata indemnizațiilor prevăzute de Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2025.

!! Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2025 !!

You may also like

Leave a Comment