Responsive Menu
Add more content here...


Cultivatorii de roșii în spații protejate vor primi un ajutor de stat de 1.500 de euro pe 1.000 de mp

Cultivatorii de roșii în spații protejate vor primi ajutor de la stat în valoare de 1.500 de euro pe 1000 mp. Proiectul de ordonanță de urgență a fost publicat de Ministerul Agriculturii

by Mihai POP
0 comment 236 views
A+A-
Reset

Întreprinderile care  utilizează o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp pe care au cultivat exclusiv roșii în spații protejate, în perioada decembrie 2023 – trimestrul I al anului 2024, vor primi un ajutor de stat în valoare de  1.500 euro pentru 1000 mp, per beneficiar, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei, potrivit unui proiect de OUG, scrie economica.

Valoarea totală a schemei de ajutor este de 166.206.250 leireprezentând echivalentul a maximum 33.690.000 euro, astfel că, în cazul în care suma totală de plată care urmează să fie acordată depășește resursele financiare totale alocate, prevăzute în actul normativ, suma cuvenită fiecărui beneficiar se va reduce proporțional.

Cererile și documentele justificative trebuie să fie depuse până la data de 12 aprilie 2024 inclusiv, iar plata sumelor reprezentând ajutorul de stat se realizează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Cine poate lua ajutorul de 1.500 de euro

Beneficiarii schemei de ajutor  trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate cumulative:
a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
b) să înființeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;
c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2024, la data depunerii cererii;
d) să nu se afle în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;
e) să mențină cultura de tomate în spații protejate înființată.

Suprafețele înființate cu tomate, intercalate cu alte culturi nu sunt eligibile în cadrul schemei.

Schema se cumulează însă  cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat, cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.

Pentru a putea primi banii, fermierii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate trebuie să depună la Direcțiile Agricole Județene o cerere de acordare a ajutorului de stat. În situaţia în care solicitantul înființează suprafeţe de teren cu tomate în spaţii protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de acordare a ajutorului de stat, la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.

Ulterior, echipe mixte ale DAJ și APIA  vor vei în control pentru a verifica în teren suprafețe înființate cu tomate cultivate în spații protejate.

You may also like

Leave a Comment