Responsive Menu
Add more content here...


Consiliul Județean Sălaj a demarat un proiect european de 5,7 miliarde lei vechi

by Mihai POP
0 comment 14 views
A+A-
Reset

Proiectul “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” în implementare Judeţul Sălaj, în calitate de Beneficiar, implementează prin Consiliului județean, începând cu data de 8 mai 2020, proiectul cu titlul “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj”, cod SIPOCA 806/ cod MySMIS 135976.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod apel: POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.

Conform Cererii de finanțare aprobate, obiectivul general al proiectului urmăreşte “creșterea calității actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Sălaj pentru implementarea unitară a instrumentelor de planificare strategică și financiară care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea
investițiilor realizate în diverse sectoare precum și dezvoltarea instituțională”.

Proiectul vizează prin implementare:
– Evaluarea gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj
pentru perioada 2015-2020, suport pentru elaborarea noii strategii având ca temei
orientarea pe rezultate și performanță – întărirea rolului monitorizării și evaluării
sistemului de indicatori;
– Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2021 – 2027;
– Elaborarea Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027, bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor în diverse sectoare precum: infrastructură, sănătate, educație și asistență socială, pentru realizarea bugetului aferent anului 2021 și 2022.

Valoarea totală a proiectului este 576.962,70 lei cu TVA din care:

490.418,30 lei – finanţare din Fondul Social European
75.005,15 lei – finanţare din Bugetul Naţional
11.539,25 lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj.

Având ca dată de începere 08.05.2020, proiectul “Planificare strategică și financiară în județul Sălaj”, cod SIPOCA 806/ cod MySMIS 135976, se întinde ca durată de implementare pe parcursul a 15 luni, data de finalizare a acestuia fiind, așadar 07.07.2021.

 

You may also like

Leave a Comment