Responsive Menu
Add more content here...


Casa de Pensii Sălaj a primit prima serie de bilete de tratament pentru stațiunile balneare

by Mihai POP
0 comment 16 views
A+A-
Reset

A început repartiţia biletelor de tratament balnear pentru anul 2019, iar judeţul nostru a primit 88 bilete de tratament în stațiuni precum 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu


 Casa Națională de Pensii Publice anunță începerea procesului de atribuire a biletelor de tratament balnear solicitanților îndreptățiți, asigurate prin unitațile de tratament aflate în proprietatea sa.

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Casa Națională de Pensii Publice are în proprietate unitățile de tratament balnear – S.C. T.B.R.C.M –S.A.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 139/13.03.2019 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, vor fi asigurate un număr de maximum 59.622 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii.

Azi 14 martie, Casei Județene de Pensii Sălaj (CJP Sălaj) i-au fost repartizate pentru prima serie 88 bilete de tratament în stațiunile pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă T.B.R.C.M.” – S.A., respectiv: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Moneasa și Geoagiu cu începere din 18, 19, 20 martie (în funcție de stațiune).

Datorită faptului că biletele de tratament au venit foarte târziu vizavi de perioada de plecare, vă informăm că pentru prima serie nu se va face repartiția automată în funcție de punctaj.

În această situație, persoanele interesate care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, pentru acordarea biletelor de tratament, se pot adresa Casei Județene de Pensii Sălaj în vederea eliberării unui bilet dintre cele disponibile la momentul solicitării.

Biletele de tratament pentru prima serie se pot ridica de la sediul instituției, începând cu data de 14.03.2019 până la data de 20.03.2019, între orele 8.00 -14.00, inclusiv sâmbătă, în data de 16.03.2019, între orele 8.00 – 14.00.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear”, a precizat Alina Tămaş – consilier superior în Compartimentul comunicare şi Relaţii publice din cadrul Casei Judeţene de Pensii Sălaj.

Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile.

Până în prezent, în 2019, la CJP Sălaj, au fost depuse 1.367 cereri privind acordarea de bilete de tratament.

Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment Bilete de Tratament.

You may also like

Leave a Comment