Responsive Menu
Add more content here...


Când are loc Adunarea Generală a AJF Sălaj

Înainte de restartul campionatelor judeţene, reprezentanţii echipelor afiliate sunt aşteptaţi să ia parte la Adunarea Generală a AJF Sălaj ce va avea loc la începutul lunii viitoare

by Mario Stânean
0 comment 25 views
A+A-
Reset

Înainte de restartul campionatelor judeţene, reprezentanţii echipelor afiliate sunt aşteptaţi să ia parte la Adunarea Generală a AJF Sălaj ce va avea loc la începutul lunii viitoare.

În mai puţin de o lună de zile se vor relua  întrecerile oficiale din fotbalul mic. Primele meciuri vor avea loc în Cupa României, după care se vor relua campionatele din Liga a IV-a, Liga a V-a şi cele de copii şi juniori.

 

Însă, până atunci, va avea loc şi Adunarea Generală a AJF Sălaj, eveniment la care reprezentanţii echipelor participante în campionate au ocazia să-şi spună “off-ul” şi să vină cu propuneri pentru o mai bună desfăşurare a întrecerilor sportive.

 

Adunarea Generală Ordinară a AJF Sălaj va avea loc în acest an la data de 1 martie, fiind deja constituită ordinea de zi.

Însă, conducerea AJF Sălaj aduce aminte delegaţilor că se pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale, dar acestea trebuie transmise în scris secretarului general al AJF Sălaj, cu 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale.

Totodată, propunerile trebuie să conţină şi o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi a Adunării Generale, ordine ce poate fi completată şi/sau modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

Adunarea Generală a AJF Sălaj se va desfăşura la data de 1 martie, de la ora 17.00, la restaurantul Transilvania.

Ordinea de zi:

1. Constatarea întrunirii cvorumului;

2. Aprobarea ordinii de zi;

3. Alocuţiunea preşedintelui AJF Sălaj;

4. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale Ordinare a AJF Sălaj;

5. Prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF Sălaj;

6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv;

7. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

8. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

9. Afilierea, dezafilierea, suspendarea, retragerea şi/sau excluderea membrilor AJF Sălaj, după caz;

10. Punerea în discuţie a propunerilor transmise de către membrii AJF Sălaj şi ai Comitetului Executiv.

11. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a AJF Sălaj din data de 01 martie 2024;

 

You may also like

Leave a Comment