Responsive Menu
Add more content here...


Călător pe tărâmul întunericului – Ia viaţa de piept. Nu ca s-o trânteşti, ci ca să-i auzi mai bine inima cum bate

Partea a doua a poveştii-foileton despre Filiala Judeţeană Sălaj a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA

by Tiberius NICODA
0 comment 196 views
A+A-
Reset

Motto: Cunoaşte-mă pentru abilităţi mele, nu pentru handicapul meu.” — Robert M. Hensel

Prin bunătatea, înţelepciunea şi amabilitatea gazdelor noastre din cadrul Filialei Judeţene Sălaj a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA, astăzi vom continua să vă prezentăm ceea ce înseamnă această filială pentru membrii ei.

Omul ca peste tot în lume, ca şi fiinţă socială simte necesitatea de apartenenţă la un grup, necesitatea de validare, de recunoaştere, de integrare, de respect pentru sine şi cei din jur şi de valorile comune care te leagă cu grupul şi comunitatea din care vrei a fi parte.

Şi până la urmă, unde te poţi simţi mai bine decât între ai tăi, cu cei de-o seamă şi simţire ca şi ale tale?

Astfel, aşa şi aici, membrii din cadrul Filialei se regăsesc împreună ca şi într-o familie cu aspiraţii identice, cu teme comune, cu abilităţi diverse ale fiecăruia dintre aceştia, dar într-o reală unitate prin diversitate.

Aici, la filiala dumnealor, au loc dese întâlniri între membrii acesteia, simpozioane, conferinţe, discuţii de grup, cursuri structurate pe temele de interes comun, toate organizate în scopul întrajutorării comunităţii şi membrilor ei.

Acestea, enumerate mai înainte sunt activităţi reale, nu formale care se împletesc armonios printr-o colaborare şi conlucrare fructuoasă şi cu celelalte filiale din ţară care funcţionează sub egida, sigla şi patronajul ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA.

Deşi poate părea ciudat pentru unii dintre noi, activităţile, aspiraţiile, năzuinţele membrilor care compun aceste asociaţii, filiale, la nivelul întregii ţări şi – mai ales aici, la noi la Sălaj – poartă toate aspectele normalităţii, obişnuitului, de cele mai multe ori cu rezultate, implicare din partea conducerii şi membrilor filialei care depăşesc pe de departe banalele obişnuinţe ale societăţii noastre aşa zis normale în rutina zilelor pe care le trăim. Aici există formatori care predau lecţii-cursuri membrilor filialei, lecţii şi cursuri dintr-o varietate de domenii de interes.

Concursuri de şah, table, cunoştinţe generale sau chiar pescuit!

Apoi, mai sunt unele întâlniri între membrii filialei şi mai apoi cu membrii altor filiale din ţară, concursuri zonale, interjudeţene şi la nivel naţional structurate pe teme ca şah, table, cunoştinţe generale, pescuit, unde membrii filialei de Sălaj au obţinut rezultate meritorii şi chiar locuri fruntaşe pe anumite segmente de concurs.

Nu mai vorbim despre activităţile care se desfăşoară între membrii filialelor din ţară care au scopul principal de a socializa, de schimburi de idei, de schimburi de  obiceiuri şi reţete culinare între gospodinele filialelor, unde se leagă prietenii, relaţii, amintiri.

Lecţii despre scrierea-citirea în alfabetul Braille de la Adela Tirizică, preşedintele Filialei Sălaj

Anume, spre exemplu, aici, prin implicarea şi priceperea şi experienţa certificată a   Preşedintelui Filialei de Sălaj, Doamna Adela Tirizică – un formator autorizat, licenţiat şi pe acest domeniu, li se predau lecţii membrilor filialei despre scrierea -citirea în alfabetul Braille.

Din păcate, datorită complexităţii, nivelului de tactibilitate, doar 10% dintre membrii acestor filiale, chiar şi la nivel naţional pot reuşi ca să deprindă arta scrisului şi a cititului în alfabetul Braille. Există în cadrul filialei întâlniri periodice cu specialiştii din domeniul sociologiei, psihologiei, integrare, reintegrare şi reorientare profesională pe piaţa muncii prin care membrii sunt educaţi, consiliaţi şi îndrumaţi spre o viaţă normală, obişnuită aidoma oricăruia dintre oamenii cetăţii.

Muzeu în întuneric, o acţiune experimentală organizată de nevăzători pentru oamenii obişnuiţi

Anul trecut, în 2023, la Iaşi, la iniţiativa filialei din Judeţul Iaşi a fost organizată şi s-a desfăşurat o acţiune cu titlul – MUZEU ÎN ÎNTUNERIC –, bineînţeles, în primul rând având ca invitaţi şi dintre membrii filialelor din ţară, dar cu precădere au fost invitaţi la această acţiune-experimentală, cetăţeni obişnuiţi, neafiliaţi asociaţiilor de nevăzători.

Ideea acestei acţiuni experiment iniţiată de membrii filialei de la Iaşi a fost aceea ca – oamenii obişnuiţi – să experimenteze spre exemplu o cină pe întuneric, cum este să găteşti ca gospodină, pe întuneric, cum este să te îmbraci, să te toaletezi pe întuneric, cum este să te deplasezi pe întuneric în labirintul unei case…

Fantastică şi productivă ideea organizatorilor, pentru că doar experimentând ceea ce alţii şi cel de lângă tine nu poate ca să vadă, doar astfel îţi dai seama cum este ca să fii în pielea celuilalt care poate, nu s-a putut ca să se bucure de lumina zilei ca şi tine care vezi şi te bucuri de lumină ca de un fapt obişnuit, banal.

Nu au nevoie nici de milă, nici de compasiune, ei au nevoie să fie acceptaţi şi respectaţi ca oameni, caractere şi valori

Desigur, prin prisma strădaniilor de normalitate a acelora din preajma noastră şi pentru cei care fac eforturi uriaşe uneori pentru activităţi, trăiri şi simţăminte pe care noi ni le considerăm banale, cotidiene şi obişnuite, din empatie şi din omenie trebuie ca să ne străduim să-i acceptăm pe cei de lângă noi, să-i ajutăm, dar nu cu genul acela uneori făţarnic de compasiune, nu milă. Ei nu au nevoie nici de milă, nici de compasiune, ei au nevoie să fie acceptaţi şi respectaţi ca oameni, caractere şi valori. Ei au nevoie de sprijin pentru a se putea bucura de toate binefacerile vieţii obişnuite, normale şi fireşti.

Demni în esenţă şi conţinut membrii din filiala de Sălaj, la fel cu toţii de la nivel naţional, îşi exprimă recunoştinţa cu gratitudine şi poate mult prea maxima lor modestie pentru multul-puţin pe care îl primesc din partea societăţii. Ei nu cer mult, nu au pretenţii exagerate, nu au revendicări majore şi nu se înhaită la proteste, ba chiar din contră, considerăm că dau societăţii chiar însutit mai mult decât noi şi cu societatea şi implicit conducătorii noştri le vor putea asigura vreodată.

Gratitudine şi mulţumiri faţă de implicarea edililor, a factorilor de la nivel local şi judeţean în a le satisface anumite cerinţe şi nevoi de accesibilitate şi incluziune socială

Modeşti dar niciodată resemnaţi, cu maximă decenţă şi verticalitate, membrii din filiala de Sălaj, prin glasul Preşedintelui, îşi exprimă gratitudinea şi  mulţumirile aduse organelor centrale care le patronează activitatea, dar neuitând nici implicarea edililor, a factorilor de la nivel local şi judeţean în a le satisface anumite cerinţe şi nevoi de accesibilitate şi incluziune socială. Bun înţeles, aici nu vom nominaliza punctual pe aceia pe care la modul general i-am menţionat a fi de ajutor şi sprijin membrilor şi conducerii la filiala de Sălaj pentru a nu face greşeala de-ai fi uitat pe vreunii şi a nu-i fi amintit.

Oricum, după cum spunea un înţelept: Binele se face în smerenie, tăcere, fără surle şi trîmbiţe

Şi ca şi în orişice poveste – căci înainte mult mai este – în următoarea ediţie de săptămâna viitoare a publicaţiei noastre vă vom destăinui şi aspecte din activitatea centrului de masaj “CORPORE SANO”, care funcţionează în cadrul Filialei de Sălaj a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA. Ca şi mesaj-idee de final, a poveştii pe care astăzi v-am istorisit-o, este aceea că, niciunde, niciodată, în nicio împrejurare, să nu ratăm ocazia noi ca şi oameni, ca să putem aprinde o flacără în sufletul cuiva, care să lumineze acolo unde soarele nu reuşeşte să pătrundă!

Şi până data viitoare, am să vă spunem doar că – dacă v-am făcut vreodată să zâmbiţi, dacă am reuşit ca să vă înseninăm ziua, atunci, cu prisosinţă ne-am atins scopul! La bună şi cu rost reauzire ca să fie!

You may also like

Leave a Comment