Au fost finalizare lucrările de reabilitare energetică a două blocuri din Zalău

by Mihai POP
0 comment 58 views
A+A-
Reset

Blocurile de locuințe P + 8 și V1 din municipiul Zalău, sunt mai eficiente energetic. Proiectul în valoare de peste 2 milioane de lei a fost finalizat

Potrivit Primăriei Zalău, în data de 7 martie 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 si V1 din Municipiul Zalău”, cod MySmis 116991.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră.

Impactul proiectului constă în îmbunătățirea eficienței energetice pentru încă 2 blocuri din cadrul comunității locale și îmbunătățirea condițiilor de trai a locatarilor prin lucrări care determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an și reducerea consumului anual specific de energie cu cel puțin 50%.

Rezultatele obținute în urma realizării investiției sunt: scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 cu 60.34% pentru bl. P+8 și cu 73,26% pentru bl.V1, scăderea consumului anual de energie primară (kwh/an) cu 55,72% pentru bl. P+8 și cu 57,10% pentru bl.V1, scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) cu 73,73% pentru bl. P+8 și cu 72,39% pentru bl.V1, scăderea consumului anual specific de energie (kwh/m2/an) cu 57,87% pentru bl. P+8 și cu 58,82% pentru bl.V1, creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie de la 0 la 78.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică a celor 78 de apartamente se referă la: lucrări de reabilitare termică a anvelopei – izolarea termică a fațadelor – parte opacă și parte vitrată, închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, termohidroizolarea acoperișului tip terasă, modernizare/înlocuire lifturi, măsuri conexe constând în repararea elementelor de construcție ale fațadei ce prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, demontarea instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, refacerea canalelor de ventilație din apartament în scopul realizarii ventilării naturale a spațiilor ocupate.

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare este de 2.831.427,63 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 966.268,36 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 170.517,96 lei, iar contribuția locală este de 1.694.641,31 lei (buget local și asociațiile de proprietari).

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Mariana Cuibuș, manager de proiect, mcuibus@zalausj.ro, Diana Breban, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

You may also like

Leave a Comment