Responsive Menu
Add more content here...


ATENȚIE! A început acțiunea „Foc de artificii”- Se vor desfășura controale la firmele autorizate, dar și în zona piețelor, târgurilor și centrelor comerciale

by Mihai POP
0 comment 17 views
A+A-
Reset

În perioada 22 noiembrie – 10 ianuarie 2022, la nivel naţional se desfăşoară acţiunea ,,FOC DE ARTIFICII 2021″ pentru verificarea legalităţii achiziţionării, deţinerii, comercializării şi folosirii obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice de către persoanele juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2021 – 2022

Astfel, vor fi efectuate acțiuni și controale atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor și centrelor comerciale.

Totodată, polițiștii atrag atenția tuturor părinților și tuturor copiilor, să evite folosirea petardelor, întrucât sunt foarte periculoase și pot provoca leziuni și traumatisme ireversibile: handicap pe viață, pierderea vederii sau alte sechele.

Potrivit legii, trebuie să ai 16 ani împliniți pentru a putea folosi articole pirotehnice și acelea doar din categoria F1, adică cele care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil (scântei, jerbe etc). Acestea nu cuprind petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase! Din motive de ordine şi siguranţă publică se interzic deţinerea, utilizarea şi/sau vânzarea către publicul larg a celorlalte articole pirotehnice de divertisment (F2 și F3).

Polițiștii reamintesc faptul că pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi modificată, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice.

Folosirea articolelor pirotehnice se interzice în următoarele situaţii:

  1. a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
  2. b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
  3. c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
  4. d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
  5. e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
  6. f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
  7. g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Infracţiuni:

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

  1. a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
  2. b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
  3. c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Contravenţii:

Contravenţiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare.

Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100% .

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr.61 din 1991 republicată.

You may also like

Leave a Comment