Responsive Menu
Add more content here...


Astăzi – 3 Mai – sărbătorim Ziua Internațională a Libertății Presei

Ziarul nu este numai o ştire, telegramă, articol de fond, reportaj, numai politică şi informaţie… Ziarul e o stare sufletească - spunea Tudor Arghezi

by Tiberius NICODA
0 comment 151 views
A+A-
Reset

Ziua de 3 mai a fost declarată Ziua Mondială a Libertății Presei la 23 decembrie 1993 de către Adunarea Generală a ONU în urma Conferinței Generală UNESCO din 1991, când s-a adoptat o rezoluție privind “Promovarea libertății presei în lume” care recunoștea că o presă liberă, pluralistă și independentă este o componentă esențială a oricărei societăți democratice.

Mass-media îndeplinește un rol crucial în stabilirea și protejarea valorilor democratice, precum asigurarea cu succes a informării corecte și nepărtinitoare a votantului cu privire la actorii politici și atragerea atenției publicului asupra abuzurilor, neregulilor sau ilegalităților comise de zonele de putere din societate.

Orice om liber are dreptul incontestabil de a exprima orice opinie dorește în fața publicului; a interzice acest lucru înseamnă a distruge libertatea presei; dar dacă ceea ce acesta dintâi declară public este neadevărat, cu rea intenție sau ilegal, va trebui să suporte consecințele cutezanței sale.

Mass-media îndeplinește un rol crucial în stabilirea și protejarea valorilor democratice, precum asigurarea cu succes a informării corecte și nepărtinitoare a votantului cu privire la actorii politici și atragerea atenției publicului asupra abuzurilor, neregulilor sau ilegalităților comise de zonele de putere din societate.

Libertatea presei este o garanție a oricărei democrații funcționale și nu poate fi înțeleasă independent de o serie de factori sociali, politici și economici, alinierea echilibrată a acestora împreună cu a altor mecanisme democratice și facilitarea relațiilor etice dintre ele asigurând dezvoltarea armonioasă a sectorului mass-media, o presă liberă și independentă și imparțialitatea comunicării mediatice.

Evenimentul constituie un prilej pentru a celebra principiile care stau la baza libertății presei, a evalua starea libertății presei în lume, a reînnoi eforturile pentru apărarea independenței mass-mediei, a reflecta cu privire la problemele libertății presei și a eticii profesionale și pentru a aduce omagii acelor jurnaliști care își fac bine și cu onestitate meseria.

A scrie drept, corect și cu imparțialitate, a scrie cu decență și bun simț, a scrie , nu la comandă, partizan și doar după propria conștiință, a nu scrie după dictarea intereselor cuiva, asta credem că înseamnă libertatea presei, anume, care libertate adeseori și din păcate se vinde pe alocuri doar pe  nici treizeci de arginți ca în povestea biblică.

La mulți  buni și drepți , rodnici și cu reale împliniri acelora care fac parte din tot ceea ce se numește presă și cititorilor de presă  și spectatorilor mass-media!

You may also like

Leave a Comment