Connect with us

Ştiri din Sălaj

Consiliul Judeţean Sălaj a finanţat reabilitarea a trei monumente istorice din judeţ

Cu un buget disponibil de 400.000 lei, programul a avut ca obiectiv finanțarea parțială a costurilor legate de realizarea lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice, respectiv reabilitarea structurală şi funcţională a monumentului istoric și reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric pentru care există autorizație de construire valabilă (alocare 250.000 lei), precum și a serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnice, inclusiv cele de expertizare a monumentelor istorice (50.000 lei). Alți 100.000 lei au fost alocați în cadrul aceluiași program, și anume „Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, pentru situații de urgență.

În urma examinării documentațiilor depuse, au fost admise și contractate de către solicitanții eligibili ai programului (așa cum aceștia sunt definiți prin regulamentele și ghidurile solicitantului aferente programului de finanțare) dintr-un total de 5 cereri de finanțare depuse în cadrul programului de finanțare, trei (3) proiecte și anume:

– Reabilitare Biserică de lemn, Monument istoric, Porţ (acoperire parţială a costurilor elaborării documentaţiilor tehnice) – fonduri contractate 10.000 lei, beneficiar Parohia Unită cu Roma Greco Catolică Porţ;

– Restaurare şi consolidare Biserica de lemn, Monument istoric, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Bocşiţa, comuna Hereclean, judeţul Sălaj (acoperire parțială a costurilor de execuție lucrări) – fonduri contractate 50.000 lei, beneficiar Parohia Unită cu Roma Greco Catolică Bocşiţa;

– Restaurarea în regim de urgență a Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Monument istoric, din Poarta Sălajului (acoperire parțială a costurilor de execuție lucrări – în regim de urgență) – fonduri contractate 50.000 lei, beneficiar Parohia Ortodoxă Poarta Sălajului, comuna Românași.

Celelalte două cereri de finanțare au fost depuse de către parohia ortodoxă Derșida, respectiv de către Mănăstirea Bic pentru finanțarea parțială a proiectelor aferente elaborării documentațiilor tehnice pentru Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (Derșida) și biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (Bic) și au fost respinse, datorită faptului că acestea au fost depuse după termenul de depunere al cererilor de finanțare stabilit conform calendarului Programului de finanțare.

Pe parcursul acestei luni, se vor realiza la nivelul Consiliului județean (Comisia de evaluare și selecție – personal tehnic de specialitate) evaluările aferente documentelor justificative depuse de către beneficiarii celor 3 proiecte arătate mai sus, verificările în teren și efectuarea plăților (decontărilor), în condițiile în care vor fi asigurate și constatate conformitățile solicitate prin documentele aferente programului de finanțare.

loading...
loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj