Connect with us

Ştiri din Sălaj

A scăzut rata şomajului în Sălaj!


La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj erau înregistrați 4119 șomeri (din care 1754 femei), rata șomajului fiind de 4,01%


Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,05%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0,04pp.

Din totalul de 4119 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sălaj, 700 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3419 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3267 șomeri provin din mediul rural și 852 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

  • Total 4119
  • < 25 ani 606
  • între 25-29 277
  • între 30-39 895
  • între 40-49 1033
  • între 50-55 665
  • peste 55 ani 643

Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sălaj 44%, urmat de cei cu studii gimnaziale 25%, iar 10% au absolvit învăţământ profesional.

Șomerii cu nivel de pregătire liceal şi postliceal reprezintă 17% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3076 persoane foarte greu ocupabile, 656 greu ocupabile, 279 mediu ocupabile, iar 108 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Sălaj sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Sălaj la adresa www.salaj.anofm.ro.

loading...
loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj