Connect with us

Feminin

Legile jocului 2019/2020 – The International Football Association Board. Modificări şi clarificări

,,Fotbalul este cel mai mare sport de pe Pământ. Se joacă în toate ţările, la o mare varietate de niveluri. Legile Jocului sunt aceleaşi peste tot în lume, de la finala Campionatului Mondial de Fotbal şi până la un joc între copii într-un sat îndepărtat.”

Continuăm ce am început în numerele trecute, şi vă vom prezenta modificările de la Legile Jocului, schimbări care au intrat în vigoare de la 1 iulie 2019. Azi vom parcurge noutățile de la Legile 12 şi 13.

Legea 12 – Faulturi şi comportament nesportiv

1. Lovitura liberă directă . Jucarea mingii cu mâna. Text modificat

• Se consideră că s-a comis o abatere atunci când un jucător:

• atinge în mod deliberat mingea cu mâna/braţul, inclusiv prin mişcarea mâinii/braţului către minge

• preia posesia/controlul mingii după ce aceasta i-a atins mâna/braţul şi apoi:

• înscrie un gol în poarta echipei adverse

• creează o ocazie de înscriere a unui gol

• înscrie un gol în poarta echipei adverse direct cu mâna/braţul, chiar şi accidental, inclusiv în cazul portarului

 

De regulă, se consideră că s-a comis o abatere atunci când un jucător:

• atinge mingea cu mâna/braţul, dacă:

• mâna/braţul a extins în mod nefiresc dimensiunile corpului jucătorului

• mâna/braţul se află peste/dincolo de nivelul umărului (cu excepţia cazului în care jucătorul joacă în mod deliberat mingea care apoi îi atinge mâna/braţul)

 

Abaterile de mai sus sunt comise chiar dacă mingea atinge mâna/braţul unui jucător venind din capul/corpul (inclusiv piciorul) unui alt jucător aflat în apropiere.

În afara situaţiilor de mai sus, de regulă, nu se consideră că s-a comis o abatere atunci când mingea atinge mâna/braţul unui jucător:

• ricoşând direct din capul sau corpul (inclusiv piciorul) jucătorului respectiv

• ricoşând direct din capul sau corpul (inclusiv piciorul) unui alt jucător aflat în apropiere

• mâna/braţul se află aproape de corp şi nu extind în mod nefiresc dimensiunile corpului jucătorului

• dacă un jucător cade şi mâna/braţul său se află între corp şi sol pentru a susţine corpul, dar nu extinse lateral sau vertical, departe de corp.

Explicaţii: În cazul henţului, este necesară o mai mare claritate, în special pentru situaţiile în care henţul „neintenţionat” constituie o abatere. Reformularea are la bază o serie de principii:

•           în fotbal nu se acceptă înscrierea unui gol cu mâna/braţul (nici măcar accidental)

•           în fotbal se aşteaptă ca un jucător să fie penalizat pentru henţ dacă dobândeşte posesia/controlul mingii cu mâna şi obţine un avantaj important, de exemplu, înscriind un gol sau creând o ocazie de gol

• este firesc ca un jucător să îşi plaseze braţul între corp şi sol pentru sprijin atunci când cade.

• poziţia cu mâna/braţul deasupra nivelului umărului este arareori „firească”, iar jucătorul „îşi asumă un risc” atunci când ţine mâna/braţul într-o astfel de poziţie, inclusiv atunci când alunecă

• dacă mingea ricoşează din corpul jucătorului sau din corpul altui jucător (de la oricare din echipe) aflat în apropiere în mână/braţ, adesea este imposibil să se evite contactul cu mingea.

1. Lovitura liberă directă .Jucarea mingii cu mâna. Text modificat

Portarul se supune aceloraşi restricţii referitoare la jucarea mingii cu mâna ca şi ceilalţi jucători atunci când se află în afara suprafeţei de pedeapsă. Dacă portarul joacă mingea cu mâna în interiorul suprafeţei sale de pedeapsă într-o situaţie în care nu îi este permis acest lucru, se acordă o lovitură liberă indirectă, dar nu se aplică nicio sancţiune disciplinară.

Explicaţii: Portarii nu pot juca mingea cu mâna în interiorul propriei suprafeţe de pedeapsă atunci când o primesc dintr-o pasă sau aruncare de la margine deliberată a unui coechipier sau după ce au lăsat mingea din mână. Dacă fac acest lucru, se acordă o lovitură liberă indirectă, dar nu se aplică nicio sancţiune disciplinară pentru această abatere sau pentru alt joc neregulamentar cu mâna, chiar dacă prin acţiunea respectivă se opreşte un atac promiţător ori se respinge un gol sau o ocazie de gol evidentă.

 

2. Lovitura liberă indirectă. Text modificat

Se acordă lovitură liberă indirectă dacă portarul comite una din abaterile de mai jos în interiorul suprafeţei de pedeapsă proprii:

• se află în posesia mingii şi ţine mingea în mâini/braţe mai mult de şase secunde înainte de a-i da drumul

• atinge mingea cu mâna/braţul după ce i-a dat drumul şi înainte de a fi atinsă de alt jucător

• atinge mingea cu mâna/braţul, cu excepţia cazului în care în mod clar a lovit-o sau a încercat să o lovească cu piciorul pentru a o repune în joc, după ce:

• i-a fost trimisă intenţionat cu piciorul de un coechipier

• a primit-o direct dintr-o aruncare de la margine efectuată de un coechipier.

Explicaţii:

•           Includerea „braţului” corespunde cu alte părţi ale legii referitoare la jucarea mingii cu mâna.

•           Atunci când portarul loveşte sau încearcă să lovească în mod clar mingea cu piciorul pentru a o repune în joc, nu există intenţia de a juca mingea cu mâna şi, ca atare, dacă încercarea de „degajare” nu reuşeşte, portarul poate juca  mingea cu mâna fără a comite o abatere.

 

2. Sancţiuni disciplinare. Text modificat

Dacă, înainte de intrarea pe terenul de joc la începutul meciului, un jucător sau un oficial al unei echipe comite o abatere care se sancţionează cu eliminare, arbitrul este abilitat să interzică jucătorului sau oficialului echipei să ia parte la meci (a se vedea Legea 3.6); arbitrul va raporta orice altă abatere.

Un jucător sau un oficial al unei echipe care comite o abatere care se sancţionează cu avertisment sau eliminare, pe terenul de joc sau în afara acestuia, va fi sancţionat în funcţie de abaterea comisă.

Cartonaşul roşu sau galben nu poate fi arătat decât unui jucător, jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau oficial al unei echipe.

Explicaţii: Cartonaşele roşii şi galbene pot fi arătate acum si oficialilor echipelor (a se vedea Legea 5).

 

3. Sancţiuni disciplinare

Întârzierea reluării jocului pentru arătarea unui cartonaş. Text adăugat

Dacă arbitrul decide avertizarea sau eliminarea unui jucător, jocul nu trebuie reluat înainte de a fi aplicată sancţiunea, cu excepţia cazului în care echipa împotriva căreia s-a comis abaterea execută rapid o lovitură liberă, are o ocazie clară de a înscrie un gol, iar arbitrul nu a început procedura de aplicare a sancţiunii disciplinare. Sancţiunea se aplică la următoarea oprire a jocului; dacă abaterea anulează o ocazie evidentă a echipei adverse de a înscrie un gol, jucătorul este avertizat.

Explicaţii: Uneori, un atac este oprit printr-o abatere care se sancţionează cu avertisment sau eliminare, iar echipa aflată în atac execută rapid o lovitură liberă prin care se reia atacul „pierdut”; este în mod clar „inechitabil” ca acest „nou” atac să fie oprit pentru a se arăta CG/CR. Totuşi, dacă arbitrul a distras atenţia echipei care a comis abaterea prin începerea procedurii de arătare a CG/CR, lovitura liberă executată rapid nu este permisă. În cazul unei abateri prin care se anulează o ocazie evidentă de a înscrie un gol, jucătorul este avertizat, dar nu eliminat, pentru că atacul a fost reluat (ca în cazul în care se aplică legea avantajului la o abatere prin care se anulează o ocazie evidentă de a înscrie un gol).

 

3. Sancţiuni disciplinare. Abateri sancţionate cu avertisment Manifestări de bucurie la înscrierea unui gol. Text adăugat.

Un jucător trebuie avertizat, chiar dacă golul este anulat, dacă:  (…)

Explicaţii: Avertismentele pentru manifestările de bucurie neregulamentare la înscrierea unui gol se aplică şi dacă golul a fost anulat, pentru că impactul (în ceea ce priveşte siguranţa, imaginea jocului etc.) este acelaşi ca şi când golul ar fi fost acordat.

3. Sancţiuni disciplinare. Abateri sancţionate cu eliminare. Text modificat

Un jucător, un jucător înlocuitor sau un jucător înlocuit este eliminat din joc dacă se face vinovat de una din următoarele abateri:

•           împiedică echipa adversă să înscrie un gol sau împiedică o ocazie clară de înscriere a unui gol a echipei adverse jucând în mod deliberat mingea cu mâna prin comiterea unui henţ (…)

Explicaţii: Modificare pentru ca textul să corespundă celui reformulat referitor la henţ din Legea 12.

3. Sancţiuni disciplinare. Împiedicarea înscrierii unui gol sau a unei ocazii clare de înscriere a unui gol. Text modificat

Atunci când un jucător împiedică echipa adversă să înscrie un gol sau împiedică o ocazie clară de înscriere a unui gol a echipei adverse prin jucarea deliberată a mingii cu mâna, jucătorul respectiv este eliminat indiferent de locul unde are loc abaterea.

Explicaţii: Modificare pentru ca textul să corespundă celui reformulat referitor la henţ din Legea 12.

3.         Sancţiuni disciplinare. Oficialii echipelor. Text modificat

Dacă se comite o abatere şi autorul acesteia nu poate fi identificat, sancţiunea se va aplica antrenorului principal al echipei aflat în suprafaţa tehnică.

Atenţionare

Pentru următoarele abateri se aplică, de regulă, o atenţionare; pentru abateri repetate sau flagrante, se aplică

• avertisment sau eliminare:

• intrarea pe terenul de joc într-o manieră care denotă respect / neagresivă

• necooperarea cu un oficial de meci, de exemplu, ignorarea unei instrucţiuni / solicitări a arbitrului asistent sau a celui de-al patrulea oficial

• manifestări minore (verbale sau prin acţiune) ale dezacordului faţă de o decizie

• părăsirea ocazională a limitelor suprafeţei tehnice, fără comiterea altor abateri Avertisment

Abaterile care se sancţionează cu avertisment includ (dar nu se limitează la acestea):

• încălcarea clară/persistentă a limitelor suprafeţei tehnice a echipei

• întârzierea reluării jocului de către propria echipă

• intrarea deliberată în suprafaţa tehnică a echipei adverse (fără conflict)

• manifestări de dezacord, verbale sau prin acţiuni, incluzând:

• aruncarea / lovirea cu piciorul a bidoanelor cu băuturi sau a altor obiecte

• gesturi prin care se manifestă o clară lipsă de respect faţă de oficialii de meci, cum ar fi aplauzele ironice

• pătrunderea în zona de analiză video a antrenorului

• solicitarea excesivă / persistentă prin gesturi a unui cartonaş roşu sau galben

• indicarea excesivă a semnalului TV pentru analiza VAR

• gesturi provocatoare sau incitante

• comportament inacceptabil persistent (inclusiv abateri repetate sancţionate cu atenţionare)

• manifestarea de lipsă de respect faţă de joc Eliminare

Abaterile care se sancţionează cu eliminare includ (dar nu se limitează la acestea):

• întârzierea reluării jocului de către echipa adversă, de exemplu, prin ţinerea mingii, şutarea acesteia sau obstrucţionarea mişcării unui jucător

• părăsirea deliberată a suprafeţei tehnice pentru:

• a-şi manifesta dezacordul sau a protesta împotriva unui oficial de meci

• a acţiona într-o manieră care să provoace sau să incite

• a intra în suprafaţa tehnică a echipei adverse într-o manieră agresivă sau cu intenţia de a provoca o confruntare

• a arunca/lovi în mod deliberat cu piciorul a unui obiect spre terenul de joc

• intrarea pe terenul de joc pentru:

• a înfrunta un oficial de meci (inclusiv la pauză şi după încheierea meciului)

• a obstrucţiona jocul, un jucător al echipei adverse sau un oficial de meci

• a intra în camera operatorilor video (VOR)

• comportament fizic sau agresiv (inclusiv scuipat sau muşcături) faţă de un jucător, înlocuitor, oficial al echipei adverse, oficial de meci, spectator sau orice altă persoană (copii de mingi, agenţi de securitate sau oficiali ai competiţiei etc.)

• primirea unui al doilea avertisment în acelaşi meci

• folosirea de limbaj şi/sau gesturi jignitoare, insultătoare sau abuzive

• folosirea de dispozitive electronice de comunicaţii neautorizate şi/sau manifestarea unui comportament necorespunzător ca urmare a utilizării de dispozitive electronice de comunicaţii

• comportament violent

Explicaţii: Utilizarea corectă a CG/CR pentru abaterile comise de oficialii echipelor va fi sprijinită prin introducerea în Legi a abaterilor care se sancţionează cu atenţionare/CG/CR

 

4.         Reluarea jocului după faulturi şi comportament nesportiv. Text modificat. (…)

Dacă mingea este în joc şi un jucător comite o abatere fizică pe terenul de joc împotriva:

• unui adversar – lovitură liberă indirectă sau directă sau lovitură de pedeapsă

• unui coechipier, jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau jucător eliminat, oficial al echipei sau oficial de meci – lovitură liberă directă sau lovitură de pedeapsă

• orice     altă      persoană –  minge de arbitru.                     Toate abaterile verbale se penalizează cu lovitură liberă indirectă.

Explicaţii: Confirmarea modalităţilor diferite de reluare a jocului pentru abaterile fizice şi a faptului că toate abaterile verbale, chiar dacă sunt îndreptate împotriva unui oficial de meci, se penalizează cu lovitură liberă indirectă.

4. Reluarea jocului după faulturi şi comportament nesportiv. Text adăugat

În cazul comiterii unei abateri în afara terenului de joc de către un jucător  împotriva unui jucător, jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau oficial al propriei echipe, jocul se reia cu o lovitură liberă indirectă de pe linia terenului cea mai apropiată de locul unde a fost comisă abaterea.

Explicaţii: Clarificarea faptului că abaterea trebuie să fie comisă de către jucător împotriva unui coechipier sau a unui oficial, jucător înlocuitor etc. al propriei echipe pentru a se acorda o lovitură liberă indirectă.

4. Reluarea jocului după faulturi şi comportament nesportiv. Text modificat

Dacă un jucător care este aflat pe terenul de joc sau în afara acestuia aruncă sau loveşte cu piciorul un obiect (altul decât mingea de meci) către un jucător advers, sau aruncă ori loveşte cu piciorul un obiect (inclusiv o minge) către un jucător, jucător înlocuitor, jucător înlocuit sau eliminat, sau oficial al echipei adverse, sau un oficial de meci ori spre mingea de meci, jocul se reia printr-o lovitură liberă directă (…)

Explicaţii: Trimiterea unui obiect prin lovirea cu piciorul către o persoană sau către minge se sancţionează la fel ca aruncarea unui obiect.

În ediţia următoare vom reveni cu alte modificări ale regulamentului.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 

 

More in Feminin