Connect with us

Ştiri din Sălaj

Cursuri de formare profesională gratuite pentru șomeri


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj, în baza Planului de formare profesională, în anul 2019 va  organiza  28 de  cursuri de formare profesională, din care 15 la Zalău, 7 la Şimleul Silvaniei şi 6 la Jibou


Meseriile/specializările în care se vor organiza cursurile sunt: agent de securitate (4 cursuri), ajutor de bucătar (1), bucătar (1), cofetar (1), competențe cheie-comunicare în limba română (1), contabil (2), electrician electronist auto (1), frizer (1), frizer coafor manichiurist pedichiurist (2), îngrijitor bătrâni la domiciliu (2), inspector/referent resurse umane (2), instalator instalații tehnico-sanitare și de gaz (1), lucrător în comerţ (4), machior (2), ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie (1), operator introducere validare şi prelucrare date (1), patiser (1).

La aceste programe vor fi cuprinse un număr de 392 persoane aflate în căutare de loc de muncă, numărul femeilor propuse să participe la curs fiind de 254.

Şomerii aflaţi în evidenţa A.J.O.F.M. Sălaj se pot înscrie în această perioadă pentru a participa gratuit la aceste programe.

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii.

Reamintim că, şomer este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;

b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare (500 lei);

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, daca s-ar găsi un loc de muncă.

Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare, consiliere, medierea muncii, formare profesională  se pot prezenta la sediul A.J.O.F.M. Sălaj din Zalău, precum și la sediul A.L.O.F.M. Jibou şi P.L. Șimleu Silvaniei – în funcție de domiciliu,  cu următoarele documente:

    1. actul de identitate;

 

    1. actele de studii şi de calificare;
    2. adeverinţă/carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
    3. adeverinţa medicală din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;

 

  1. adeverinţă de la Administraţia financiară din care să rezulte că persoana nu realizează venituri, sau dacă are venituri din activităţi autorizate potrivit legii, media veniturilor realizate în ultimele 12 luni să fie mai mică decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare (500 lei/lună);

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa compartimentului  formare profesională din cadrul AJOFM Sălaj, sau la tel: 0260-61.24.63.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj

loading...
loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj