Connect with us

Ştiri din Sălaj

În atenţia publicului călător din Zalău


Primăria municipiului Zalău a dat publicităţii informaţii şi actele necesare pentru a-şi putea întocmi un abonament în vederea călătoriilor cu mijloacele de transport în comun


Având în vedere HCL. 443 din 20.12.2018, începând din data de 01.01.2019 toți PENSIONARII cu domiciliul în Municipiului Zalău, indiferent de vârsta sau motivele de pensionare, precum și persoanele vârstnice definite conform Art. 1 alin. 4 din Legea 17/ 2000 republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice (adică persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare stabilită de lege), inclusiv copiii care beneficiază de pensie de urmaș cu domiciliul în Zalău, ELEVI/ STUDENȚI precum și ALȚI BENEFICIARI (veterani de război, invalizi și văduve de război precum și eroi, martiri ai revoluției din decembrie 1989, pentru persoanele persecutate din motive politice, persoane deportate în străinătate ori constiuite prizonieri) vor circula GRATUIT în baza abonamentelor gratuite eliberate de S.C. TRANSURBIS S.A.

Informăm că actele necesare și abonamentele vor fi distribuite în punctele de vânzare bilete și abonamente.

Actele solicitate pentru PENSIONARI sunt următoarele:
1. 1 buc. fotografie tip buletin;
2. Copie și original cupon pensie/copie și original decizie de pensionare;
3. Copie și original BI/CI;
4. Declarație privind acordul prelucrării datelor personale.

Actele solicitate pentru ALȚI BENEFICIARI sunt următoarele:
1. Copie și original certificat/legitimația/documentul care îi conferă una din calitățile menționate, în termen de valabilitate;
2. 1 buc fotografie tip buletin;
3. Copie și original BI/CI;
4. Declarație privind acordul prelucrării datelor personale.

Actele solicitate pentru ELEVI/ STUDENȚI sunt următoarele:

Pentru elevi până la 14 ani:
1. 1 buc. fotografie tip buletin;
2. Certificat de naștere copie;
3. BI/CI al unuia dintre părinți copie;
4. Carnet de elev vizat la zi de unitatea de învățământ;
5. Declarație părinte/tutore privind acordul prelucrării datelor personale.

Pentru elevi peste 14 ani:
1. 1 buc. fotografie tip buletin;
2. BI/CI original și copie;
3. Carnet de elev vizat la zi de unitatea de învățământ;
4. Declarație privind acordul prelucrării datelor personale.

Pentru studenți:
1. 1 buc. fotografie tip buletin;
2. BI/CI original și copie;
3. Carnet de student vizat la zi de unitatea de învățământ;
4. Declarație privind acordul prelucrării datelor personale.

Pentru preșcolari cu vârsta între 5 ani până la vârsta școlară:
1. 1 buc. fotografie tip buletin;
2. Certificat de naștere copie;
3. BI/CI al unuia dintre părinți copie;
4. Declarație părinte/tutore privind acordul prelucrării datelor personale.

Toate aceste documente se vor depune la unitățile noastre de distribuire bilete și abonamente.

loading...
Loading...
1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj