Connect with us

ALTE SPORTURI

DJST Sălaj organizează concurs pentru finanţarea structurilor sportive


Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Salaj organizează în perioada 20.07-01.10.2018 Concursul local de proiecte din cadrul Programului național „România în Mișcare” 2018, sub-programul P5-1 „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” 


Bugetul alocat acestui Concurs local de proiecte în 2018 este de 63.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive care au secții sportive, afiliate la federațiile sportive naționale.

Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social în județul Salaj.

Valoarea finanțării solicitate/proiect se va încadra între 5000-9000 de lei pentru jocuri sportive și 3000-9000 de lei pentru sporturi individuale.

Etapele procedurii: depunerea dosarului de concurs:22-30.08.2018, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Salaj, din Zalau, Piata Iuliu Maniu, nr. 12, judetul Salaj sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Salaj, prin poștă, înregistrate după data de 30.08.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Salaj după data de 30.08.2018, ora 16:00);

Etapa de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 31.08-03.09.2018; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 04.09.2018; depunerea completărilor: 05-07.09.2018;

Verificarea completărilor depuse: 10-11.09.2018; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară: 12.09.2018; etapa de evaluare a proiectelor: 13-19.09.2018; afișarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 20.09.2018;

Depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor: 21.09.2018; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare evaluare a proiectelor: 24-28.09.2018; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare a proiectelor și a rezultatelor finale: 01.10.2018; încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă: 01-10.10.2018.

Perioada de desfășurare a proiectelor sportive: 12.10-02.12.2018.

Contestațiile la concursul local de proiecte sportive se depun la sediul MTS din str.Vasile Conta nr.16, sector 2, București, România.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv ghidul de finanțare, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Salaj( http://www.djstsalaj.ro) sau la sediul DJST Salaj din Zalau, Piata Iuliu Maniu, nr.12.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ALTE SPORTURI