Connect with us

Ştiri din Sălaj

Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj


Judeţul Sălaj, în calitate de Beneficiar, implementează începând din 29 martie , proiectul cu titlul “Sisteme de management performant pentru Consiliul Judeţean Sălaj”, prin care 50 de angajați de la  respectiva instituție vor fii instruiți in diferite domenii 

Contractul de Finanţare nr. 83 pentru acest proiect a fost semnat de către domnul TIBERIU MARC, Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, în calitate de reprezentant legal al Beneficiarului şi domnul Paul Stănescu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Dezvoltării Regionalea – Autoritatea de Management a Programul Operaţional Capacitate Administrativă. 

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea performanţei organizaţionale prin implementarea Instrumentului de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice (CAF), pentru instituţia Consiliul Judeţean Sălaj.

Implementarea proiectului va avea următoarele rezultate finale:

  1. o procedură CAF implementată instituţional cuprinzând planul de acţiuni elaborat în vederea îmbunatăţirii şi eficientizării modului de funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj;

  2. 50 de angajați de la nivelul Consiliui Județean Sălaj instruiţi în domeniile: managementul şi implementarea CAF precum şi evaluarea şi monitorizarea implementării CAF, la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Sălaj.


Valoarea totală a proiectului este 522.988,78 lei din care:

• 444.540,46 lei – finanţare din Fondul Social European
• 67.988,54 lei – finanţare din Bugetul Naţional
• 10.459,78 lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj


Data de începere a proiectului este 29.03.2018, durata de implementare este de 12 luni, data de finalizare fiind 28.03.2019.
Acesta este primul proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi se doreşte a fi un exemplu de bună practică pentru alte instituţii publice din judeţ.
Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Mureşan Mircea
Telefon: 0260-614120
Fax: 0260-661097

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in Ştiri din Sălaj