Connect with us

Administraţie

FOTO. Blocul de locuințe P+8 din Zalău a fost reabilitat

La începutul acestei săptămâni a fost demarată procedura de recepție a obiectivului de investiții ,,Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe P+8 din municipiul Zalău

A fost demarată procedura de recepție a obiectivului de investiții „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe P+8 din municipiul Zalău”.

Proiect implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat și bugetul local, valoarea finală a lucrărilor executate fiind 1.386.619,73 lei cu TVA.

Prin implementarea acestui proiect s-a îmbunătățit eficiența energetice în blocul P+8 – Str.Simion Bărnuțiu nr.25 din municipiul Zalău prin lucrări de reabilitare termică ce determină consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an; s-a îmbunătățit condițiile de trai a locatarilor din bloc prin reducerea consumului anual specific de energie cu cel puțin 50%; a crescut numărul de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 32.

Principalele lucrări executate:

1.Lucrări de reabilitare termica a anvelopei:

– izolarea termică a fațadelor – parte opacă: s-a realizat cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 15cm,

– izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplariei exterioare existente/geamuri, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplarie termoizolanta pentru îmbunatațirea performanței energetice a parții vitrate,

– inchiderea balcoanelor si/sau logiilor cu tâmplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapeților,

– termohidroizolarea acoperisului tip terasa: s-a realizat cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20cm

– modernizare lift.

2. Odata cu realizarea masurilor de crestere a eficienței energetice a cladirii au fost realizate urmatoarele masuri conexe:

– repararea elementelor de construcție ale fațadei ce prezinta potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe,

– repararea acoperisului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei,

– demontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de intervenție

– refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție,

– refacerea canalelor de ventilație din apartament în scopul realizarii ventilarii naturale a spațiilor ocupate.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in Administraţie