Connect with us

Actualitate

Bilanţul primarului din Cizer – Nicolae Pavel – după 6 luni de mandat

“După cum am promis, periodic voi veni în faţa dumneavoastră şi vă voi prezenta atât realizările, cât şi neajunsurile constatate în derularea proiectelor propuse şi în activitatea zilnică”, spune Nicolae Pavel


În toamna anului trecut, comunitatea din Cizer a acordat votul de încredere liberalului Nicolae Pavel, cel care a fost ales primarul comunei.

De la acel moment şi până în prezent au trecut mai bine de şase luni, timp în care administraţia locală condusă de Nicolae Pavel a fost foarte activă, spre mulţumirea cetăţenilor.

“După cum am promis, periodic voi veni în faţa dumneavoastră şi vă voi prezenta atât realizările, cât şi neajunsurile constatate în derularea proiectelor propuse şi în activitatea zilnică”, spune Nicolae Pavel.

Primarul din Cizer s-a ocupat de implementarea cu celeritate a proiectelor deja aprobate, 12 proiecte ce vor intra în executare în perioada imediată, precum şi de urgentarea procedurilor pentru cele 6 proiecte de modernizare a drumurilor comunale, avizate de către Ministerul Lucrările Publice, la data de 21.08.2020.

Administraţia locală sprijină toate proiectele culturale derulate în comunitate şi intensifică mediatizarea muzeului “Casa Lupuţ”din Cizer, a caselor tradiţionale şi a obiceiurilor.

“Sunt un om ce preţuieşte munca în echipă, rezultatele şi realizările li se datorează, şi pentru care le mulţumesc, viceprimar Marian Bocuţ, administrator public Daniel Roşca, secretar general, specialişti din compartimentele de specialitate şi personal tehnic şi administrativ”.

Nicolae Pavel

Lucrări ce se derulează în prezent

În această perioadă, în comuna Cizer se lucrează la finalizarea proiectului “Modernizare şi Dotare Cămin Cultural Pria şi Boian”, un proiect în valoarea de 295.000 de euro.

Totodată, se lucrează şi la implementarea proiectului regional de dezvoltare a reţelei de apă în comuna Cizer, proiectul fiind finalizat în proporţie de 70 %. În Plesca şi Boian, lucrările sunt aproape de final.

Baza Sportivă este întreţinută

Deşi în ultima perioadă nu a existat activitate fotbalistică, administraţia locală din Cizer a întreţinut baza sportivă în această perioadă.

Ba mai mult, aceasta a fost dotată cu materiale necesare programelor de educaţie fizică, precum şi cu materiale pentru amenajarea vestiarelor şi întreţinerea gazonului.

Primăria Cizer a implementat şi un proiect ce vizează sala de educaţie fizică şcolară. Lucrările au început la data de 26 aprilie 2021, iar termenul de finalizare este 26 octombrie 2021.

Lucrările decurg conform planului, proiectul fiind realizat în proporţie de 50 %. Valoarea proiectului trece de 2 milioane de lei.

Echipamente IT pentru Şcoala din Cizer

Totodată, împreună cu echipa sa din Primărie, Nicolae Pavel a încercat să identifice surse de finanţare a programelor de dotare a şcolilor cu echipamente care să permită adaptarea la noile condiţii de predare online şi achiziţia de tablete pentru elevi.

A fost o prioritate pentru actuala echipă din Primărie, astfel că până la începerea noului an şcolar, Şcoala Gimnaziala Cizer va beneficia în cadrul proiectului de îmbunătăţire a conţinutului digital şi a infrastructurii TIC de următoarele echipamente IT: 127 de tablete cu acces la internet, 15 laptop-uri, 9 proiectoare, 9 ecrane pentru proiecţie şi o tablă interactivă.

Se extinde reţeaua de apă din Cizer

Primarul Nicolae Pavel a semnat şi contractul pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă în localitatea Cizer, un proiect ce se va derula în perioada următoare şi va completa proiectul de aducţiune de apă de la Tarniţa, cu valoare de 850.000 de lei, din care aproximativ 50% cofinanţare de la bugetul local.

În luna aprilie a acestui an au fost demarate şi procedurile de licitaţie pentru “Proiect Reţea de Canalizare Menajeră şi Staţie de Epurare” la Cizer, valoarea proiectului fiind de 14,2 milioane de lei, cu lungime de aproape 30 km.

Lucrări de regularizare a albiilor râurilor

Administraţia locală din Cizer a efectuat în această perioadă şi lucrări de regularizare a albiilor râurilor din Cizer şi Pria, de decolmatare pentru prevenirea deversărilor accidentale.

Crearea locurilor de muncă, o prioritate la Cizer

Pentru administraţia locală, crearea de locuri de muncă reprezintă o prioritate. Crearea acestora pentru comunitate prin atragerea de investiţii, sprijinirea proiectelor tip start up nation, prin oferirea unor facilităţi prevăzute de lege, reprezintă o prioritate pentru comună.

“Au fost luate măsuri pentru asigurarea utilităţilor pentru buna desfăşurare a activităţilor companiilor şi au fost iniţiate mai multe întâlniri cu reprezentanţii unor companii, cum a fost şi întâlnirea din data de 16 iulie cu Michelin, societate ce oferă peste 50 de locuri de muncă, salarii motivante şi posibilitatea decontării transportului”, ne-a declarat Nicolae Pavel.

Cetăţenii sunt aşteptaţi să-şi plătească taxele şi impozitele

Compartimentul de impozite şi taxe din Primăria Cizer a comunicat în ultima perioadă somaţii în vederea recuperării debitelor restante.

Au fost întocmite şi comunicate angajatorilor adrese de înfiinţare a popririi în vederea  efectuării reţinerilor din salariu şi au fost întocmite adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti către instituţii bancare.

“Conform prevederilor  O.G. 2/2001, au fost demarcate procedurile de  sesizare a instanţelor de judecată în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată.  Toate aceste  demersuri au avut drept scop recuperarea debitelor mari pe care persoanele fizice şi juridice le înregistrează la Primăria comunei Cizer, sumele restante depăşind 1 milion de lei”, spune primarul.

loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Actualitate