Connect with us

Social

Şi în an de pandemie, Camera de Comerț și Industrie a premiat firmele cu rezultate bune din Sălaj

“Topul Judeţean al firmelor din judeţul Sălaj”, ediția a XXVII – a, desfășurat anul acesta sub motto-ul  “Economia sălăjeană merge înainte”, a fost realizat de Camera de Comerţ și Industrie Sălaj în baza prevederilor metodologiei unice, aprobată de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (C.C.I.R.)

Conform metodologiei, sunt admise entitățile care sunt comercianți conform legii și îndeplinesc simultan următoarele condiții referitoare la datele din bilanțul depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv, cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor și minim 250.000 lei în cazul celorlate entități.

Nu sunt admise Grupurile de interes economic (GIE), firmele al căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, firmele pentru care valoarea a cel puțin un indicator calculat este negativă, firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvență.

Clasificarea s-a realizat după domeniul principal de activitate, reflectat de codul CAEN de patru cifre al activităţii preponderent efectiv desfăşurate şi declarate, pe propria răspundere, în situaţiile financiare pentru anul anterior. S-au luat în considerare şapte domenii principale de activitate: Cercetare-Dezvoltare și High-Tech, Industrie, Agricultură, Silvicultură și Pescuit, Construcții, Servicii, Comerț, Turism.

Pentru realizarea topului judeţean al societăţilor au fost prelucrate, utilizând o platformă online naţională, creată de Camera de Comerţ şi Industrie a României (C.C.I.R.), datele conţinute în bilanţurile financiar – contabile depuse de societăţi la sfârşitul anului 2019.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a societăţilor în fiecare tip de întreprindere: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari şi întreprinderi foarte mari.

Din totalul de 36.165 societăţi din judeţul Sălaj, 7.276 societăți au depus bilanţurile financiar – contabile pentru anul 2019, cu 579 mai multe decât în anul precedent (6.697).

Au fost selectate pentru “Topul judeţean”, în conformitate cu criteriile cuprinse în metodologia aprobată de Comisia constituită la nivel naţional, 1.451 societăţi care au îndeplinit aceste criterii, acoperind cele 7 domenii de activitate economică.

Indicatorii generali utilizaţi pentru ierarhizarea societăţilor au fost: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.

Pe primele trei locuri în acest top s-au clasat 893 de societăţi, din care 453 de societăți pe primul loc.

Începând din 1994, Camera de Comerț și Industrie este singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări.

Din păcate, condiţiile epidemiologice şi restricţiile în vigoare privind organizarea evenimentelor nu ne permit, de data aceasta, realizarea festivităţii anuale cu participarea fizică a reprezentanţilor firmelor premiate.

Adresăm sincere felicitări tuturor societăților clasate pe primele locuri şi le urăm mult succes în activitatea lor viitoare!

“2020 a adus provocări majore și pentru economie. Continuitatea activităților economice a fost și rămâne vitală pentru depășirea acestei perioade dificile. Economia nu s-a oprit, iar oamenii de afaceri au căutat soluții de adaptare la noua realitate și au încercat, de asemenea, să-și creeze noi oportunități de afaceri.

Mai ales în acest context dificil din 2020, Camera de Comert si Industrie Salaj este un susținător puternic al intereselor comunității de afaceri. Doar pentru că este un an dificil, nu trebuie uitate performanțele înregistrate de companiile românești în 2019. Dimpotrivă, ele trebuie cunoscute de autorități și opinia publică, deopotrivă.

Topul Judetean al Firmelor 2020 e o ediție specială, în care așezăm la loc de cinste munca și performanța celor care țin pornit motorul economiei. Topul Judetean al Firmelor 2020, clasament realizat în exclusivitate de către Camera de Comerț și Industrie Sălaj, înregistrează tendințe pozitive pentru toți indicatorii care au stat la baza realizării acestuia: număr de companii, cifră de afaceri și profit. Topul consolidează cultura de business din județul Sălaj și oferă distincții celor mai performante companii, care au o importanță majoră în economia sălăjeană. Ne asumăm în continuare responsabilitatea de a transmite un mesaj puternic pentru sprijinirea antreprenorilor sălăjeni și ne implicăm în mod constant în promovarea intereselor companiilor care activează în județul Sălaj.

Topul Județean al Firmelor rămâne cel mai important moment de celebrare a mediului de business din județul Sălaj. Felicitări celor premiați pentru profesionalism, muncă și determinare!”Paul Morar, președintele Camerei de Comerț și Industrie Sălaj.

Loading...
loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ultimele articole
 

 

 
More in Social